Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 21 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И заспа Иосафат с отците си и погребе се с отците си в Давидовия град; и въцари се вместо него Иорам син му.
2 И имаше братя, Иосафатови синове, Азария, и Иехиила, и Захария, и Азария, и Михаила, и Сафатия: всички тези бяха синове на Иосафата Израилевия цар.
3 И даде им баща им много дарове, - сребро, и злато, и многоценни неща, с градове оградени в Юда; но царството даде на Иорама, понеже бе първороден.
4 А когато се възвиси Иорам в царството на отца си и се утвърди, уби всичките си братя с меч, и неколцина още от Израилевите началници.
5 Тридесет и две години на възраст бе Иорам когато се въцари, и царува осем години в Ерусалим.
6 И ходи в пътя на Израилевите царе както направи Ахаавовът дом (защото жена му беше Ахаавова дъщеря,) и стори зло пред Господа.
7 Но Господ не рачи да изтреби Давидовия дом, заради завета който направи с Давида, и защото рече че ще даде светилник нему и на синовете му за всегда.
8 В неговите дни отстъпи Едом от под ръката на Юда та постави цар над себе си.
9 И замина Иорам с началниците си, и всичките колесници с него; и стана през нощ та порази Едомците, които бяха го заобиколили, и началниците на колесниците.
10 Така отстъпи Едом от под ръката на Юда дори до този ден. Тогаз в истото време отстъпи и Ливна от под ръката му, понеже остави Господа Бога на отците си.
11 Той направи и високи места по горите на Юда, и направи Ерусалимските жители да блудствуват, и разврати Юда.
12 И дойде до него писмо от Илия пророка което казваше: Така говори Господ Бог на Давида отца ти: Понеже не ходи ти в пътищата на баща си Иосафата, и в пътищата на Аса Юдиния цар,
13 но ходи в пътя на Израилевите царе, и направи Юда и Ерусалимските жители да блудствуват по блудовете на Ахаавовия дом, още си избил и братята си, дома на отца си, по-добрите от тебе,
14 ето, Господ ще порази с голяма язва твоите люде, и чадата ти, и жените ти, и всичкия ти имот;
15 и ти ще бъдеш поразен с големи болести, с болест в чревата си, додето ти излязат чревата от болестта от ден на ден.
16 Подигна още Господ против Иорама духа на Филистимците и на Аравяните, които са близо до Етиопяните;
17 и възлязоха против Юда, и се устремиха на него, и разграбиха всичкия имот що се намери в царския дом, и синовете му още, и жените му, щото не му остана друг син освен Иоахаза най-младия от синовете му.
18 И след всичко това порази го Господ в чревата му с болест неизцелима;
19 и като се мина време, след изтичането на две години излязоха чревата от болестта му; и умря с люти боледувания. А людете му не му направиха горене от аромати според горенето за отците му.
20 Тридесет и две години на възраст бе когато се въцари, и царува в Ерусалим осем години, и отиде нежелаем; и погребоха го в града Давидов но не в царските гробища.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36