Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 21 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И заспа Иосафат с отците си и погребе се с отците си в Давидовия град; и въцари се вместо него Иорам син му.
2 И имаше братя, Иосафатови синове, Азария, и Иехиила, и Захария, и Азария, и Михаила, и Сафатия: всички тези бяха синове на Иосафата Израилевия цар.
3 И даде им баща им много дарове, - сребро, и злато, и многоценни неща, с градове оградени в Юда; но царството даде на Иорама, понеже бе първороден.
4 А когато се възвиси Иорам в царството на отца си и се утвърди, уби всичките си братя с меч, и неколцина още от Израилевите началници.
5 Тридесет и две години на възраст бе Иорам когато се въцари, и царува осем години в Ерусалим.
6 И ходи в пътя на Израилевите царе както направи Ахаавовът дом (защото жена му беше Ахаавова дъщеря,) и стори зло пред Господа.
7 Но Господ не рачи да изтреби Давидовия дом, заради завета който направи с Давида, и защото рече че ще даде светилник нему и на синовете му за всегда.
8 В неговите дни отстъпи Едом от под ръката на Юда та постави цар над себе си.
9 И замина Иорам с началниците си, и всичките колесници с него; и стана през нощ та порази Едомците, които бяха го заобиколили, и началниците на колесниците.
10 Така отстъпи Едом от под ръката на Юда дори до този ден. Тогаз в истото време отстъпи и Ливна от под ръката му, понеже остави Господа Бога на отците си.
11 Той направи и високи места по горите на Юда, и направи Ерусалимските жители да блудствуват, и разврати Юда.
12 И дойде до него писмо от Илия пророка което казваше: Така говори Господ Бог на Давида отца ти: Понеже не ходи ти в пътищата на баща си Иосафата, и в пътищата на Аса Юдиния цар,
13 но ходи в пътя на Израилевите царе, и направи Юда и Ерусалимските жители да блудствуват по блудовете на Ахаавовия дом, още си избил и братята си, дома на отца си, по-добрите от тебе,
14 ето, Господ ще порази с голяма язва твоите люде, и чадата ти, и жените ти, и всичкия ти имот;
15 и ти ще бъдеш поразен с големи болести, с болест в чревата си, додето ти излязат чревата от болестта от ден на ден.
16 Подигна още Господ против Иорама духа на Филистимците и на Аравяните, които са близо до Етиопяните;
17 и възлязоха против Юда, и се устремиха на него, и разграбиха всичкия имот що се намери в царския дом, и синовете му още, и жените му, щото не му остана друг син освен Иоахаза най-младия от синовете му.
18 И след всичко това порази го Господ в чревата му с болест неизцелима;
19 и като се мина време, след изтичането на две години излязоха чревата от болестта му; и умря с люти боледувания. А людете му не му направиха горене от аромати според горенето за отците му.
20 Тридесет и две години на възраст бе когато се въцари, и царува в Ерусалим осем години, и отиде нежелаем; и погребоха го в града Давидов но не в царските гробища.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36