Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И Ерусалимските жители направиха цар вместо него Охозия най-младия му син; защото пълковете които дойдоха с Аравяните в стана бяха убили всичките по-стари. И въцари се Охозия синът на Иорама Юдиния цар.
2 четиридесет и две години на възраст бе Охозия когато се въцари, и царува една година в Ерусалим; и името на майка му бе Готолия, дъщеря на Амрия.
3 И той ходи в пътищата на Ахавовия дом; защото съветница му беше майка му за да нечествува.
4 И стори зло пред Господа както Ахаавовът дом; защото след смъртта на баща му, те му бяха съветници за погублението му.
5 И чрез техните съвети отиде с Иорама сина на Ахаава, Израилевия цар, на бой против Азаила Сирийския цар в Рамот-галаад; и поразиха Сирийците Иорама.
6 И върна се за да се изцери в Иезраел от раните що бяха го ранили в Рама когато ратуваше против Азаила Сирийския цар. И слезе Азария Иорамовът син, Юдинът цар, за да види Иорама Ахавовия син в Иезраел, понеже бе болен.
7 И от Бога стана погинването на Охозия с идването му при Иорама; защото, когато дойде, излезе с Иорама против Ииуя Намесиевия син когото помаза Господ да изтреби Ахаавовия дом.
8 И когато правеше Ииуй отмъщението против Ахаавовия дом, намери Юдините началници и синовете на Охозиевите братя, които слугуваха на Охозия, и ги уби.
9 И потърси Охозия; и хванаха го като бе скрит в Самария, и доведоха го при Ииуя; и убиха го; и погребоха го, защото рекоха: Син е на Иосафата който потърси Господа с всичкото си сърдце. И Охозиевътт дом нямаше сила да удържи вече царството.
10 А Готолия Охозиевата майка, като видя че умря син й, стана та изтреби всичкото царско семе на Юдиния дом.
11 Но Иосавеета дъщерята на царя взе Иоаса Охозиевия син та го открадна отсред царските синове като ги убиваха, и тури него и доилката му в ложницата. Така Иосавеета дъщерята на цар Иорама, жената на Иодая свещеника, (защото бе сестра на Охозия,) скри го от лицето на Готолия, та не го уби.
12 И с тях бе скрит в дома Божий шест години; а Готолия царуваше върху земята.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36