Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 24 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Седем години на възраст бе Иоас когато се въцари, и царува четиридесет години в Ерусалим; и името на майка му бе Савия, от Вирсавее.
2 И стори Иоас което бе право пред Господа в всичките дни на Иодая свещеникът.
3 И взе му Иодай две жени; и роди синове и дъщери.
4 И след това дойде в сърдцето на Иоаса да поднови дома Господен.
5 И събра свещениците и Левитите та им рече: Излезте в Юдините градове та съберете от година до година от всичкия Израил сребро за поправяне на дома на Бога вашего, и побързайте за това нещо; Левитите обаче не побързаха.
6 И повика царят Иодая началника та му рече: Защо не си изискал от Левитите да съберат от Юда и от Ерусалим данъка на Мойсея раба на Господа и на събранието Израилево, за скинията на свидетелството?
7 Защото нечестивата Готолия и синовете й развалиха дома Божий; още и всичките посвещения на дома Господен посветиха на Ваалимите.
8 Направиха прочее по царска заповед един ковчежец, и туриха го при вратата на дома Господен извън.
9 И прогласиха в Юда и в Ерусалим да приносят Господу данъка наложения от Моисея раба Божий върху Израиля в пустинята.
10 И зарадваха се всичките князове и всичките люде, и вносяха, и туряха в ковчежеца доде се напълни.
11 И когато се доносяше ковчежецът при царските настоятели с ръката на Левитите, и коато те виждаха че е много среброто, дохождаше царският писец и настоятелят на първия свещеник та изпразднуваха ковчежеца, и доносяха та го поставяха пак на мястото му. Така правеха от ден на ден, и събраха много сребро.
12 И даваше го царят и Иодай на тези които правеха делото на работенето на дома Господен, и наемаха зидари и дърводелци за да подновяват дома Господен, още и ковачи и медоковачи за да поправят дома Господен.
13 И работеха работниците делото, и с ръката им успя делото на поправянето; и докараха дома Божий в първото му състояние, и утвърдиха го.
14 И като свършиха, донесоха останалото сребро пред царя и Иодая, и от него направиха съсъди за дома Господен, съсъди за служене и всесъжение, и темянници, и златни и сребърни съсъди. И приносяха всесъжения в дома Господен непрестанно през всичките дни на Иодая.
15 И остаря Иодай, и сит бе от дни, и умря: сто и тридесет години на възраст бе когато умря.
16 И погребоха го в Давидовия град с царете, понеже стори добро в Израиля, и към Бога, и дома му.
17 А след смъртта на Иодая дойдоха началниците Юдини та се поклониха на царя. Тогаз царят ги послуша;
18 та оставиха дома на Господа Бога на отците си, и служиха на Ашерите и на идолите; и дойде гняв върх Юда и Ерусалим за това тяхно престъпление.
19 И проводи им пророци за да ги обърнат към Господа, и засвидетелствуваха против тях; но не дадоха слушане.
20 И дойде Дух Божий на Захария сина на Йодая свещеника, и застана над людете и рече им: Така говори Бог: Защо престъпвате вие заповедите Господни? Няма да успеете понеже вие оставихте Господа, и той вас остави.
21 И направиха съзаклятие против него та го убиха с камене, с заповед от царя, в двора на дома Господен.
22 И не си науми цар Иоас милостта която му направи Иодай отец му, но уби сина му; и той като умираше рече: Господ да види и да издири.
23 И в свършването на годината възлезе Сирийското войство против него; и дойдоха върх Юда и върх Ерусалим, и изтребиха всичките началници на людете отсред людете и проводиха всичките им користи до царя на Дамаск.
24 Ако и да дойде Сирийското войнство с малко мъже, Господ обаче предаде войнство твърде голямо в ръката им, понеже бяха оставили Господа Бога на отците си; така Сирийците извършиха съд против Иоаса.
25 А като тръгнаха от него и го оставиха в големи болести, рабите му направиха съзаклятие против него за кръвта на синовете на Йодая свещеника, и убиха го на одъра му, и умре; и погребоха го в Давидовия град, но го не погребоха в царските гробища.
26 А онези които бяха направили съзаклятие против него бяха тези: Завад синът на Симеата Амонката, и Иозавад, синът на Самарита Моавката.
27 А за синовете му, и за множеството на товарите при него, и за поправянето на дома Божий, ето, писано е в повестите на Книгата на Царете. И въцари се вместо него Амасия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36