Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Седем години на възраст бе Иоас когато се въцари, и царува четиридесет години в Ерусалим; и името на майка му бе Савия, от Вирсавее.
2 И стори Иоас което бе право пред Господа в всичките дни на Иодая свещеникът.
3 И взе му Иодай две жени; и роди синове и дъщери.
4 И след това дойде в сърдцето на Иоаса да поднови дома Господен.
5 И събра свещениците и Левитите та им рече: Излезте в Юдините градове та съберете от година до година от всичкия Израил сребро за поправяне на дома на Бога вашего, и побързайте за това нещо; Левитите обаче не побързаха.
6 И повика царят Иодая началника та му рече: Защо не си изискал от Левитите да съберат от Юда и от Ерусалим данъка на Мойсея раба на Господа и на събранието Израилево, за скинията на свидетелството?
7 Защото нечестивата Готолия и синовете й развалиха дома Божий; още и всичките посвещения на дома Господен посветиха на Ваалимите.
8 Направиха прочее по царска заповед един ковчежец, и туриха го при вратата на дома Господен извън.
9 И прогласиха в Юда и в Ерусалим да приносят Господу данъка наложения от Моисея раба Божий върху Израиля в пустинята.
10 И зарадваха се всичките князове и всичките люде, и вносяха, и туряха в ковчежеца доде се напълни.
11 И когато се доносяше ковчежецът при царските настоятели с ръката на Левитите, и коато те виждаха че е много среброто, дохождаше царският писец и настоятелят на първия свещеник та изпразднуваха ковчежеца, и доносяха та го поставяха пак на мястото му. Така правеха от ден на ден, и събраха много сребро.
12 И даваше го царят и Иодай на тези които правеха делото на работенето на дома Господен, и наемаха зидари и дърводелци за да подновяват дома Господен, още и ковачи и медоковачи за да поправят дома Господен.
13 И работеха работниците делото, и с ръката им успя делото на поправянето; и докараха дома Божий в първото му състояние, и утвърдиха го.
14 И като свършиха, донесоха останалото сребро пред царя и Иодая, и от него направиха съсъди за дома Господен, съсъди за служене и всесъжение, и темянници, и златни и сребърни съсъди. И приносяха всесъжения в дома Господен непрестанно през всичките дни на Иодая.
15 И остаря Иодай, и сит бе от дни, и умря: сто и тридесет години на възраст бе когато умря.
16 И погребоха го в Давидовия град с царете, понеже стори добро в Израиля, и към Бога, и дома му.
17 А след смъртта на Иодая дойдоха началниците Юдини та се поклониха на царя. Тогаз царят ги послуша;
18 та оставиха дома на Господа Бога на отците си, и служиха на Ашерите и на идолите; и дойде гняв върх Юда и Ерусалим за това тяхно престъпление.
19 И проводи им пророци за да ги обърнат към Господа, и засвидетелствуваха против тях; но не дадоха слушане.
20 И дойде Дух Божий на Захария сина на Йодая свещеника, и застана над людете и рече им: Така говори Бог: Защо престъпвате вие заповедите Господни? Няма да успеете понеже вие оставихте Господа, и той вас остави.
21 И направиха съзаклятие против него та го убиха с камене, с заповед от царя, в двора на дома Господен.
22 И не си науми цар Иоас милостта която му направи Иодай отец му, но уби сина му; и той като умираше рече: Господ да види и да издири.
23 И в свършването на годината възлезе Сирийското войство против него; и дойдоха върх Юда и върх Ерусалим, и изтребиха всичките началници на людете отсред людете и проводиха всичките им користи до царя на Дамаск.
24 Ако и да дойде Сирийското войнство с малко мъже, Господ обаче предаде войнство твърде голямо в ръката им, понеже бяха оставили Господа Бога на отците си; така Сирийците извършиха съд против Иоаса.
25 А като тръгнаха от него и го оставиха в големи болести, рабите му направиха съзаклятие против него за кръвта на синовете на Йодая свещеника, и убиха го на одъра му, и умре; и погребоха го в Давидовия град, но го не погребоха в царските гробища.
26 А онези които бяха направили съзаклятие против него бяха тези: Завад синът на Симеата Амонката, и Иозавад, синът на Самарита Моавката.
27 А за синовете му, и за множеството на товарите при него, и за поправянето на дома Божий, ето, писано е в повестите на Книгата на Царете. И въцари се вместо него Амасия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36