Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А всичките Юдини люде взеха Озия, който бе на шестнадесет години, та го направиха цар вместо баща му Амасия.
2 Той съгради Елот, и възвърна го на Юда като заспа баща му царят с отците си.
3 Шестнадесет години на възраст бе Озия когато се въцари, и царува петдесет и две години в Ерусалим; и името на майка му бе Иехолия, от Ерусалим.
4 И направи което бе право пред Господа по всичко що беше сторил отец му Амасия.
5 И търсеше Бога в дните на Захария, който беше вещ в Божиите видения; и колкото време търсеше Господа, Бог му даваше успех.
6 И излезе та направи бран против Филистимците, и съсипа стената на Гет, и стената на Явни, и стената на Азот, и съгради градове в Азот и въ Филистимците.
7 И помогна му Бог против Филистимците, и против Аравяните които живееха в Гур-ваал, и Маонците.
8 И дадоха Амонците дарове на Озия; и прочу се името му дори до входа на Египет, защото се укрепи крайно.
9 И съгради Озия стълпове в Ерусалим върху портата на ъгъла, и върху портата на дола, и върху къта на стената, и укрепи ги.
10 Съгради още и стълпове в пустинята, и изкопа много кладенци, защото имаше много скотове и в ниските места и в полетата, и орачи и лозари в горите и в Кармил; защото обичаше земледелието.
11 И имаше Озия войнство ратници които излазяха на бой с пълкове, според числото на изчислението им чрез Иеиила писеца и Маасия настоятеля, под ръката на Анания, един от царските военачалници.
12 Всичкото число на началниците на отечествията силните с крепост беше две тисящи и шестстотин.
13 И под ръката им имаше военна сила, триста и седем тисящи и петстотин, силни и юначни на бой, за да помагат на царя против неприятелите.
14 И приготви им Озия, за всичкото войнство, щитове, и копия, и шлемове, и брони, и лъкове, и пращи за камене.
15 И направи в Ерусалим машини, измислени от машинист, да стоят на стълповете и на ъглите за да хвърлят с тях стрели и големи камене; и прочу се името му на далеч, защото чудно му се помагаше, додето се укрепи.
16 Но като се укрепи, надигна се сърдцето му в разтление; и направи престъпление против Господа Бога своего, и влезе в храма Господен за да покади над олтаря на темяна.
17 И влезе след него Азария свещеникът, и с него осемдесет свещеници Господни, храбри мъже.
18 И съпротивиха се на цар Озия, и рекоха му: Не принадлежи на тебе, Озие, да кадиш Господу, но на свещениците, Аароновите синове, освещените да кадят: излез из светилището, защото си направил престъпление; и това не ще ти бъде за слава от Господа Бога.
19 А Озия, като имаше в ръката си кадилница за да кади, разяри се; и като се разяри на свещениците, излезе проказата на челото му пред свещениците в дома Господен, близу при олтаря на темяна.
20 И погледна на него Азария първосвещеникът и всичките свещеници, и, ето, бе прокажен на челото си; и побързаха да го извадят от там; и даже сам той побърза да излезе, защото го порази Господ.
21 И прокажен беше цар Озия дори до деня на смъртта си; и живееше в отделна къща прокажен, понеже беше отбит от дома Господен; а над царския дом бе Иотам син му, и съдеше людете на земята.
22 А останалите деяния на Озия, първите и последните, писа пророк Исаия Амосовът син.
23 И заспа Озия с отците си; и погребоха го с отците му в оградата на царските гробища, защото рекоха: Прокажен е. И въцари се вместо него Иотам син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36