Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 На двадесет и пет години бе Иотам когато се въцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Иеруса, Садокова дъщеря.
2 И направи което бе право пред Господа по всичко що стори баща му Озия; не влезе обаче в храма Господен. И людете бяха още развращени.
3 Той съгради високите врата на дома Господен, и съгради много върх стената на Офил.
4 Съгради още и градове в Юдините гори, и в дъбравите съгради твърдели и стълпове.
5 И като направи бран с царя на Амоновите синове, преукрепи се против тях; и в онова лето Амоновите синове му дадоха сто таланта сребро, и десет тисящи корове жито, и десет тисящи ечимик. Толкоз му платиха Амоновите синове, и втората година, и третата.
6 И укрепи се Иотам, понеже управяше пътищата си пред Господа Бога своего.
7 А останалите деяния на Иотама, и всичките му боеве, и пътищата му, ето, писани са в Книгата на Израилевите и Юдините Царе.
8 На двадесет и пет години бе когато се въцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим.
9 И заспа Иотам с отците си; и погребоха го в Давидовия град; а вместо него се въцари Ахаз син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36