Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 28 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 На двадесет години бе Ахаз когато се въцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; не направи обаче което бе право пред Господа както Давид отец му;
2 но ходи в пътищата на Израилевите царе, и направи още на Ваалимите леяни идоли.
3 И той покади в дола на Еномовия син, и приведе чадата си през огъня според мерзостите на езичниците които изпъди Господ от лицето на Израилевите синове.
4 И жъртвуваше и кадеше на високите места, и на хълмовете и под всяко зелено дърво.
5 За това Господ неговий Бог предаде го в ръката на Сирийския цар; и поразиха го Сирийците, и взеха пленници голямо множество от него, и отведоха ги в Дамаск. Още и предаден биде в ръката на Израилевия цар, който го порази с голямо поразение.
6 Защото Факей Ромелиевът син уби от Юда сто и двадесет тисящи в един ден, всичките силни с крепост, понеже бяха оставили Господа Бога на отците си;
7 И Зехрий, мъж силен от Ефрема, уби Маасия царския син, и Азрикама настоятеля на палата, и Елкана втория след царя.
8 И плениха Израилевите синове от братята си двесте тисящи жени, синове, и дъщери; взеха още и много користи от тях, и отнесоха користите в Самария.
9 А имаше там пророк Господен на име Одид; и излезе да посрещне войнството, което идеше в Самария та им рече: Ето, понеже Господ Бог на отците ви се разгневи на Юда предаде ги в ръката ви, и вие ги убихте с ярост която стигна до небето.
10 И сега казвате да покорите Юдините и Ерусалимските синове за раби и рабини на себе си. Няма ли у вас, у сами вас, престъпления против Господа Бога вашего?
11 Сега прочее послушайте ме, и върнете пленниците които заробихте от братята си, защото гняв на ярост Господня лежи върх вас.
12 И станаха някои от князовете на Ефремовите синове, Азария Иоанановът син, Варахия Месилемотовът син, и Езекия Селумовът син, и Амаса Адлаевът син, против идещите от боя
13 та им рекоха: Не въвождайте тук пленниците; защото като вече беззаконнувахме Господу, вие искате да притурите на греховете ни и на престъпленията ни; защото престъплението ни е голямо, и яростен гняв лежи върх Израиля.
14 И войните оставиха пленниците и користите пред князовете и пред всичкото събрание.
15 И станаха мъжете, наименуваните по име, та взеха пленниците, и всичките голи между тях облекоха от користите; и облекоха ги, и обуха ги, и дадоха им да ядат и да пият, и помазаха ги, а всичките немощни от тях пренесоха на осли та ги заведоха в Ерихон, града на финиците, при братята им и върнаха се в Самария.
16 В онова време цар Ахаз проводи до Асирийските царе да му помогнат,
17 защото дойдоха пак Едомците та поразиха Юда и взеха пленници.
18 И Филистимците нападнаха на полянските градове и в южната страна на Юда, и превзеха Ветсемес, и Еалон, и Гедирот, и Сокхо и селата му, и Тамна и селата й, и Гимзо и селата му, и се населиха там.
19 Защото Господ смири Юда заради Ахаза Израилевия цар понеже разврати Юда и нечествува много против Господа.
20 И дойде при него Теглат-феласар Асирийският цар и го утесни, а го не подкрепи;
21 Защото Ахаз като оголи дома Господен, и царския дом, и началниците, даде на Асирийския цар всичкото; но не му биде за помощ.
22 И въ времето на утеснението си още повече нечествува против Господа такъв бе цар Ахаз.
23 И жъртвуваше на Дамасковите богове които го поразиха, и думаше: Понеже боговете на Сирийските царе им помагат, на тях ще принеса жъртва за да помогнат и на мене. Но те станаха причина на падане нему и на всичкия Израил.
24 И събра Ахаз съсъдите на дома Божий, и съсече съсъдите на дома Божий, и затвори дверите на дома Господен, и направи си олтари в всеки ъгъл в Ерусалим.
25 И въ всеки Юдин град направи високи места да кади на други богове, и прогневи Господа Бога на отците си.
26 А останалите негови деяния, и всичките му пътища, първите и последните, ето, писани са в Книгата на Юдините и Израилевите Царе.
27 И заспа Ахаз с отците си; и погребоха го в града, в Ерусалим, но го не занесоха в гробищата на Израилевите царе, а вместо него се въцари Езекия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36