Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 29 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Езекия като се въцари беше на двадесет и пет години, и царува двадесет и девет години в Ерусалим; и името на майка му беше Авия, Захарийна дъщеря.
2 И направи което бе право пред Господа по всичко що направи Давид отец му.
3 В първото лето на царуването си, в първия месец, той отвори дверите на дома Господен и ги поправи.
4 И въведе свещениците и Левитите, и събра ги на източната стъгда
5 та им рече: чуйте ме, Левити: осветете се сега, и осветете храма на Господа Бога на отците си, и извадете нечистотата от светото място.
6 Защото отците ни отстъпиха, и сториха зло пред Господа Бога нашего, и оставиха го, и отвърнаха лицето си от жилището Господне, и обърнаха гърб,
7 и затвориха дверите на предхрамието, и угасиха светилниците, и темян не кадеха, и всесъжения не приносяха на Бога Израилева в светото място.
8 Заради това гневът Господен дойде върх Юда и Ерусалим, и предаде ги на утеснение, на смятение, и на звиздане, както видите с очите си.
9 Защото, ето, отците ни паднаха от нож, и синовете ни, и дъщерите ни, и жените ни са за това в плен.
10 Сега прочее, имам на сърдце да направим завет с Господа Бога Израилева за да отвърне гнева на яростта си от нас.
11 чада мои, не бивайте небрежливи сега; защото Господ ви избра да предстоявате пред него, да му слугувате, и да сте му служители, и да кадите.
12 Тогаз станаха Левитите, Маат Амасаевът син и Иоил Азариевът син от синовете на Каатовците, а от Мерариевите синове Кис Авдиевът син и Азария Ялелеиловът син, а от Герсоновците Иоах синът на Зема и Еден синът на Иоаха;
13 А от Елисафановите синове Симрий и Иеиил; а от Асафовите синове Захария и Матания;
14 А от Емановите синове Иехиил и Семей, а от Иедутуновите синове Семаия и Озиил;
15 и събраха братята си та се осветиха, и дойдоха както заповяда царят, според словото Господне, да очистят дома Господен.
16 И влязоха свещениците в по-вътрешното на дома Господен за да го очистят; и всичката нечистота която намериха в храма Господен извадиха в двора на дома Господен; а Левитите взеха та я изнесоха вън в потока Кедрон.
17 И начнаха да освещават в първия ден на първия месец, и в осмия ден на месеца влязоха в предхрамието Господне; и осветиха дома Господен в осем дни, и в шестнадесетия ден на първия месец свършиха.
18 Тогаз влязоха вътре при цар Езекия та рекоха: Очистихме всичкия дом Господен, и олтаря на всесъжението и всичките му съсъди, и трапезата на предложението и всичките й съсъди;
19 И всичките съсъди които оскверни цар Ахаз в царуването си когато отстъпи приготвихме и осветихме; и ето ги пред олтаря Господен.
20 Тогаз стана рано цар Езекия, и събра градските началници та възлезе в дома Господен.
21 И докараха седем юнци, и седем овци, и седем агнета, и седем ярци в приношение за грях за царството и за светилището и за Юда; и рече на свещениците, синовете Ааронови, да ги принесат на олтаря Господен.
22 И заклаха юнците; и взеха свещениците кръвта та попръскаха по олтаря, подобно заклаха овците, и попръскаха кръвта по олтаря.
23 Сетне прикараха ярците, които бяха приношение за грях пред царя и събранието, и положиха ръцете си на тях;
24 и заклаха ги свещениците, и попръскаха по олтаря кръвта им в приношение за грях за да направят умилостивение за всичкия Израил; защото царят заповяда да стане всесъжението и приножението за грях за всичкия Израил.
25 И постави Левитите в дома Господен с кимвали, с псалтири, и с китари, според заповедването на Давида, и на Гада гледача царев, и на пророка Натана; защото заповядването бе от Господа чрез пророците му.
26 И станаха Левитите с Давидовите музикални оръдия, и свещениците с тръбите.
27 И рече Езекия да принесат всесъжението на олтаря. И когато начна всесъжението, начна пението Господне с тръбите и с оръдията на Давида царя Израилева.
28 И кланяше се всичкото събрание, и певците все пееха, и тръбите тръбеха доде се свърши всесъжението.
29 И като свършиха да приносят, преклониха колена царят и всичкити които се намираха с него та се поклониха.
30 И рече на Левитите Езекия царят и князовете да песнословят Господа с думите на Давида и на Асафа гледача. И пееха с веселия; и наведоха се та се поклониха.
31 Тогаз отговори Езекия и рече: Сега сте освещени Господу: пристъпете та принесете жъртви и благодарителни приношения в дома Господен. И принесе събранието жъртви и благодарителни приношения; и всеки който имаше усърдие всесъжения.
32 И стана числото на всесъженията които принесе събранието седемдесет юнци, сто овни, двесте агнета: всички тези бяха за всесъжения Господу;
33 а посвещенията бяха шестстотин говеда и три тисящи овци.
34 Свещениците обаче бяха малцина, и не можеха да одерат всичките всесъжения: за това братята им Левитите помогнаха им доде се свърши работата и доде се осветиха свещениците; защото Левитите бяха по-усърдни за да се осветят нежели свещениците.
35 А пък всесъженията бяха много, наедно с тлъстините на примирителните приношения, и с възлиянията за всяко всесъжение. Така се нареди службата на дома Господен.
36 И развесели се Езекия и всичките люде че Бог предуготви людете, понеже това нещо стана внезапно.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36