Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 29 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Езекия като се въцари беше на двадесет и пет години, и царува двадесет и девет години в Ерусалим; и името на майка му беше Авия, Захарийна дъщеря.
2 И направи което бе право пред Господа по всичко що направи Давид отец му.
3 В първото лето на царуването си, в първия месец, той отвори дверите на дома Господен и ги поправи.
4 И въведе свещениците и Левитите, и събра ги на източната стъгда
5 та им рече: чуйте ме, Левити: осветете се сега, и осветете храма на Господа Бога на отците си, и извадете нечистотата от светото място.
6 Защото отците ни отстъпиха, и сториха зло пред Господа Бога нашего, и оставиха го, и отвърнаха лицето си от жилището Господне, и обърнаха гърб,
7 и затвориха дверите на предхрамието, и угасиха светилниците, и темян не кадеха, и всесъжения не приносяха на Бога Израилева в светото място.
8 Заради това гневът Господен дойде върх Юда и Ерусалим, и предаде ги на утеснение, на смятение, и на звиздане, както видите с очите си.
9 Защото, ето, отците ни паднаха от нож, и синовете ни, и дъщерите ни, и жените ни са за това в плен.
10 Сега прочее, имам на сърдце да направим завет с Господа Бога Израилева за да отвърне гнева на яростта си от нас.
11 чада мои, не бивайте небрежливи сега; защото Господ ви избра да предстоявате пред него, да му слугувате, и да сте му служители, и да кадите.
12 Тогаз станаха Левитите, Маат Амасаевът син и Иоил Азариевът син от синовете на Каатовците, а от Мерариевите синове Кис Авдиевът син и Азария Ялелеиловът син, а от Герсоновците Иоах синът на Зема и Еден синът на Иоаха;
13 А от Елисафановите синове Симрий и Иеиил; а от Асафовите синове Захария и Матания;
14 А от Емановите синове Иехиил и Семей, а от Иедутуновите синове Семаия и Озиил;
15 и събраха братята си та се осветиха, и дойдоха както заповяда царят, според словото Господне, да очистят дома Господен.
16 И влязоха свещениците в по-вътрешното на дома Господен за да го очистят; и всичката нечистота която намериха в храма Господен извадиха в двора на дома Господен; а Левитите взеха та я изнесоха вън в потока Кедрон.
17 И начнаха да освещават в първия ден на първия месец, и в осмия ден на месеца влязоха в предхрамието Господне; и осветиха дома Господен в осем дни, и в шестнадесетия ден на първия месец свършиха.
18 Тогаз влязоха вътре при цар Езекия та рекоха: Очистихме всичкия дом Господен, и олтаря на всесъжението и всичките му съсъди, и трапезата на предложението и всичките й съсъди;
19 И всичките съсъди които оскверни цар Ахаз в царуването си когато отстъпи приготвихме и осветихме; и ето ги пред олтаря Господен.
20 Тогаз стана рано цар Езекия, и събра градските началници та възлезе в дома Господен.
21 И докараха седем юнци, и седем овци, и седем агнета, и седем ярци в приношение за грях за царството и за светилището и за Юда; и рече на свещениците, синовете Ааронови, да ги принесат на олтаря Господен.
22 И заклаха юнците; и взеха свещениците кръвта та попръскаха по олтаря, подобно заклаха овците, и попръскаха кръвта по олтаря.
23 Сетне прикараха ярците, които бяха приношение за грях пред царя и събранието, и положиха ръцете си на тях;
24 и заклаха ги свещениците, и попръскаха по олтаря кръвта им в приношение за грях за да направят умилостивение за всичкия Израил; защото царят заповяда да стане всесъжението и приножението за грях за всичкия Израил.
25 И постави Левитите в дома Господен с кимвали, с псалтири, и с китари, според заповедването на Давида, и на Гада гледача царев, и на пророка Натана; защото заповядването бе от Господа чрез пророците му.
26 И станаха Левитите с Давидовите музикални оръдия, и свещениците с тръбите.
27 И рече Езекия да принесат всесъжението на олтаря. И когато начна всесъжението, начна пението Господне с тръбите и с оръдията на Давида царя Израилева.
28 И кланяше се всичкото събрание, и певците все пееха, и тръбите тръбеха доде се свърши всесъжението.
29 И като свършиха да приносят, преклониха колена царят и всичкити които се намираха с него та се поклониха.
30 И рече на Левитите Езекия царят и князовете да песнословят Господа с думите на Давида и на Асафа гледача. И пееха с веселия; и наведоха се та се поклониха.
31 Тогаз отговори Езекия и рече: Сега сте освещени Господу: пристъпете та принесете жъртви и благодарителни приношения в дома Господен. И принесе събранието жъртви и благодарителни приношения; и всеки който имаше усърдие всесъжения.
32 И стана числото на всесъженията които принесе събранието седемдесет юнци, сто овни, двесте агнета: всички тези бяха за всесъжения Господу;
33 а посвещенията бяха шестстотин говеда и три тисящи овци.
34 Свещениците обаче бяха малцина, и не можеха да одерат всичките всесъжения: за това братята им Левитите помогнаха им доде се свърши работата и доде се осветиха свещениците; защото Левитите бяха по-усърдни за да се осветят нежели свещениците.
35 А пък всесъженията бяха много, наедно с тлъстините на примирителните приношения, и с възлиянията за всяко всесъжение. Така се нареди службата на дома Господен.
36 И развесели се Езекия и всичките люде че Бог предуготви людете, понеже това нещо стана внезапно.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36