Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И начна Соломон да гради дома Господен в Ерусалим на хълма Мория, дето се яви Господ на Давида отца му, на мястото което приготви Давид в гумното на Орна Иевусеца.
2 И начна да гради въ втория ден на втория месец, в четвъртото лето на царуването си.
3 А основанието което тури Соломон за да съгради дома Божий бе това: дължината в лакти според ветхата мярка бе шестдесет лакти, и ширината двадесет лакти.
4 А притворът който бе към лицето на дома имаше дължина, според ширината на дома, двадесет лакти, и височина сто и двадесет; и обкова го извътре с чисто злато.
5 И покри великия дом с елхови дърва, които и обкова с чисто злато, и извая по него финици и верижици.
6 И украси дома със скъпоценни камене за красота; а златото бе злато от Фаруим.
7 Обкова още със злато дома, гредите, дверостълпите, и стените му; и извая херувими по стените.
8 И направи дома на светая светих, дължината му, според ширината на дома, двадесет лакти, и ширината му двадесет лакти; и обкова го с чисто злато от шестстотин таланта.
9 А тежината на гвоздете беше петдесет сикли злато. И обкова горниците съ злато.
10 И в дома на светая светих направи два херувима дело ваяно, и обкова ги съ злато.
11 А крилата на херувимите имаха дължина двадесет лакти: едното крило пет лакти, и досягаше стената на дома; и другото крило пет лакти, и досягаше крилото на другия херувим.
12 И едното крило на другия херувим пет лакти, и досягаше стената на дома; и другото крило пет лакти, и досягаше крилото на другия херувим.
13 Крилата на тези херувими се простираха двадесет лакти; и те стояха на нозете си, и лицата им гледаха към дома.
14 И направи завесата от синьо, и багрено, и червено, и висон, и изтъка на нея херувими.
15 Направи още пред дома два стълпа, тридесет и пет лакти на височина, и наглавието което бе на главата на всеки, пет лакти.
16 И направи верижици както в давира, и тури ги на главите на стълповете; и направи сто нара, и тури ги на верижиците;
17 и постави стълповете пред лицето на храма, един отдясно, а един отляво; и нарече името на онзи отдясно Яхин, а името на онзи отляво Воаз.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36