Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И начна Соломон да гради дома Господен в Ерусалим на хълма Мория, дето се яви Господ на Давида отца му, на мястото което приготви Давид в гумното на Орна Иевусеца.
2 И начна да гради въ втория ден на втория месец, в четвъртото лето на царуването си.
3 А основанието което тури Соломон за да съгради дома Божий бе това: дължината в лакти според ветхата мярка бе шестдесет лакти, и ширината двадесет лакти.
4 А притворът който бе към лицето на дома имаше дължина, според ширината на дома, двадесет лакти, и височина сто и двадесет; и обкова го извътре с чисто злато.
5 И покри великия дом с елхови дърва, които и обкова с чисто злато, и извая по него финици и верижици.
6 И украси дома със скъпоценни камене за красота; а златото бе злато от Фаруим.
7 Обкова още със злато дома, гредите, дверостълпите, и стените му; и извая херувими по стените.
8 И направи дома на светая светих, дължината му, според ширината на дома, двадесет лакти, и ширината му двадесет лакти; и обкова го с чисто злато от шестстотин таланта.
9 А тежината на гвоздете беше петдесет сикли злато. И обкова горниците съ злато.
10 И в дома на светая светих направи два херувима дело ваяно, и обкова ги съ злато.
11 А крилата на херувимите имаха дължина двадесет лакти: едното крило пет лакти, и досягаше стената на дома; и другото крило пет лакти, и досягаше крилото на другия херувим.
12 И едното крило на другия херувим пет лакти, и досягаше стената на дома; и другото крило пет лакти, и досягаше крилото на другия херувим.
13 Крилата на тези херувими се простираха двадесет лакти; и те стояха на нозете си, и лицата им гледаха към дома.
14 И направи завесата от синьо, и багрено, и червено, и висон, и изтъка на нея херувими.
15 Направи още пред дома два стълпа, тридесет и пет лакти на височина, и наглавието което бе на главата на всеки, пет лакти.
16 И направи верижици както в давира, и тури ги на главите на стълповете; и направи сто нара, и тури ги на верижиците;
17 и постави стълповете пред лицето на храма, един отдясно, а един отляво; и нарече името на онзи отдясно Яхин, а името на онзи отляво Воаз.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36