Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 31 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А като се свърши всичко това, всичкий Израил които се намериха излязоха по Юдините градове та изпотрошиха кумирите, и изсякоха Ашерите, и съсипаха високите места и олтарите по всичкия Юда и Вениамина, тъй и в Ефрема и Манасия, доде свършиха. Тогаз се върнаха всичките Израилеви синове, всеки в стяжанието си в градовете си.
2 И нареди Езекия отделенията на свещениците и на Левитите, според отделенията им, всекиго според служението му, свещениците и Левитите за всесъженията и примирителните приношения, за да служат и да славословят и да песнопеят въ вратата на стана Господен.
3 Нареди и царския дял от имота си за всесъженията, за утренните и вечерните всесъжения, и за всесъженията на съботите и на новомесечията и на праздниците, според писанието в закона Господен.
4 Рече още на людете които живееха в Ерусалим да дават дела на свещениците и на Левитите, за да се укрепяват в закона Господен.
5 И като се издаде тая заповед, Израилевите синове донесоха много начатки от жито, вино, и елей, и мед и от всичките земни плодове; донесоха още изобилно и десетъците от всяко нещо.
6 И Израилевите и Юдините синове които живееха в Юдините градове, и те донесоха десетъците от говеда и овци, и десетъците на светите неща посветените на Господа техния Бог, и туриха ги на купове.
7 В третия месец начнаха да правят куповете, и в седмия месец свършиха.
8 И когато дойдоха Езекия и князовете та видяха куповете, благословиха Господа и неговите люде Израиля.
9 Сетне попита Езекия свещениците и Левитите за куповете.
10 И отговори му Азария първият свещеник, от дома Садоков, и му рече: От както начнаха да доносят приносите в дома Господен, яли сме до насищене, и остана твърде много; защото Господ благослови людете си, и останалото е това изобилие.
11 Тогаз рече Езекия да приготвят клетове в дома Господен; и приготвиха,
12 и внесоха вярно приносите, и десетъците, и посвещенията; а върх тях бе настоятел Хонения Левитинът, и след него Семей брат му.
13 А Иехиил, и Азазия, и Нахат, и Асаил, и Иеримот, и Иозавад, и Елиил, и Исмахия, и Маат, и Ванаия бяха надзиратели под ръката на Хонения и Семея брата му, чрез заповед на Езекия царя и на Азария настоятеля на дома Божий.
14 А Коре синът на Иемна Левитина, вратарят към изток бе над самоволните приноси Богу, за да раздава приносите Господни и пресветите неща.
15 а след него Еден, и Миниамин, и Исус, и Семаия, и Амария, и Сехания в градовете на свещениците; на които бе препоръчено да раздават на братята си според отделенията им, равно на големия и на малкия,
16 на всекиго който влазяше в дома Господен повседневния му дял за служенето им в службата им според отделенията им, освен мъжките им които се изброиха според родословие на възраст от три години и нагоре.
17 А изброението на свещениците и на Левитите стана според дома на отечествията им на възраст от двадесет години и нагоре, според службите им, според отделенията им,-
18 и на всичките им челяди, на жените им и на синовете им, и на дъщерите им, в всичкото събрание, които се изброиха по родословие; защото вярно се осветиха в освещение.
19 А за Аароновите синове, свещениците в полетата на градските им предградия, имаше въ всеки град человеци определени по име за да дават дялове на всичките мъжки между свещениците и на всичките изброени между Левитите.
20 И така направи Езекия в всичкия Юда; и стори което бе добро и право и истинно пред Господа Бога своего.
21 И въ всяко дело което начна в служенето на дома Божий и в закона и в заповедите, като търсеше Бога своего, от все сърдце го вършеше и успяваше.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36