Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 32 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 След тези дела и тази истина дойде Сенахирим Асирийският цар та влезе в Юда, и разположи стана си против крепките градове, и рече да ги покори на себе си.
2 И като видя Езекия че Сенахирим дойде, и намерението му бе да ратува против Ерусалим,
3 съветва се с князовете си и съ силните си да затикне водите на източниците които са вън от града; и помогнаха му.
4 И събраха се много люде та затикнаха всичките източници и потока който тече през сред земята, защото казваха: Асирийските царе като дойдат, защо да намерят много вода?
5 И укрепи се Езекия и съгради пак всичката стена която бе разсипана, и възвиси стълповете й и друга стена извън, и поправи Мило на Давидовия град, и направи много копия и щитове.
6 И тури войводи над людете, и събра ги при себе си в стъгдата на градската порта, и говори според сърдцето им и рече:
7 Бъдете крепки и мъжествени, не бойте се нито да се устрашите от лицето на Асирийския цар и от лицето на всичкото множество което е с него; защото по-мнозина са с нас нежели с него.
8 С него са плътски мишци; а с нас е Господ Бог наш за да ни помогне и да се бие в боевете ни. И укрепиха се людете от думите на Езекия Юдиния цар.
9 След това проводи Сенахирим Асирийският цар рабите си в Ерусалим (а той, като имаше съ себе си всичките си началници, обсаждаше Лахис) до Езекия Юдиния цар и до всичкия Юда който бе в Ерусалим, и рече:
10 Така говори Сенахирим Асирийският цар: На що се надеете та седите обсадени в Ерусалим?
11 Не прелъщава ли ви Езекия за да ви предаде на смърт от глад и от жажда като казва: Господ Бог наш ще ни освободи от ръката на Асирийския цар?
12 Не е ли този Езекия който махна високите му места и олтарите му, и говори на Юда и на Ерусалим и каза: Пред един само олтар ще се кланяте, и върху него ще кадите?
13 Не знаете ли що сторих аз и отците ми на всичките люде на земите? Могоха ли боговете на народите на тез земи да избавят земята си от ръката ми?
14 Кой от всичките богове на онези народи които отците ми изтребиха е могъл да избави людете си от ръката ми, та да може и вашият Бог да ви избави от ръката ми?
15 Сега прочее да ви не мами Езекия, и да ви не прелъщава така, и не вярвайте го; защото никой бог на никой народ или царство не може да избави людете си от ръката ми и от ръката на отците ми, - та ваший ли Бог ще може да ви избави от ръката ми?
16 И още повече говориха слугите му против Господа Бога и против раба му Езекия.
17 И писа писма за да укори Господа Бога Израилева, и да говори против него и да каже: Както боговете на народите на тези земи не избавиха своите люде от ръката ми, така и Езекиинът Бог няма да избави людете си от ръката ми.
18 Тогаз извикаха на Юдейски с голям глас към Ерусалимските люде които бяха по стената, за да ги устрашат и да ги смутят, та да превземат града;
19 и говориха против Бога Ерусалимскаго както против боговете на народите на земята, които са дела на человечески ръце.
20 И за това се помоли Езекия царят и Исаия пророкът, Амосовът син, и викнаха към небето.
21 И проводи Господ ангела, който погуби всичките силни с крепост, и князовете, и войводите в стана на Асирийския цар. И върна се с посрамено лице в земята си. И когато влезе в дома на бога си, тези що бяха излезли из утробата му, убиха го там с нож.
22 Така избави Господ Езекия и Ерусалимските жители от ръката на Сенахирима Асирийския цар, и от ръката на всичките, и утвърди ги отвсякъде.
23 И мнозина донесоха дарове Господу в Ерусалим, и многоценни неща на Езекия Юдиния цар; и възвеличи се от тогаз пред всичките народи.
24 В онези дни разболя се Езекия до смърт, и помоли се Господу: и говори му Господ и даде му знамение.
25 Но не въздаде Езекия според станалото нему благодеяние, защото се превъзнесе сърдцето му; за това нападна гняв на него и на Юда и Ерусалим.
26 Но смири се Езекия за превъзнесението на сърдцето си, той и Ерусалимските жители, и не дойде на тях гневът Господен в Езекийните дни.
27 И придоби Езекия богатство и слава много голяма; и направи си съкровища за сребро и злато, и за многоценни камене, и за аромати, и за щитове, и за всякакъв вид избрани съсъди
28 и житници за дохода на житото и на виното и на елея, и обори за всякакъв вид скотове, и огради за стадата.
29 И направи си градове, и придоби овци и говеда множество; защото Бог му даде имот твърде много.
30 Този Езекия затикна още и горния извор на водата на Гион, и управи я долу към запад на Давидовия град. И успя Езекия въ всичките си дела.
31 Но в работата на посланниците които му проводиха Вавилонските князове да изпитат за знамението което стана в земята, остави го Бог, за да го изкуси и да познае всичко що беше на сърдцето му.
32 А другите деяния на Езекия, и добрините му, ето, писани са въ Видението на пророк Исаия Амосовия син, в Книгата на Юдините и Израилевите Царе.
33 И заспа Езекия с отците си, и погребоха го в по-високия от градовете на Давидовите синове; и всичкий Юда и Ерусалимските жители му направиха чест в смъртта му; а вместо него се въцари Манасия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36