Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 34 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 На осем години бе Иосия когато се въцари, и царува в Ерусалим тридесет и една.
2 И направи което бе право пред Господа и ходи в пътищата на Давида отца си, и не се уклони на дясно или на ляво.
3 И в осмото лето на царуването си, като бе още млад, начна да търси Бога на Давида отца си; и в дванадесетото лето начна да чисти Юда и Ерусалим от високите места, и от Ашерите, и от ваяните, и от леяните.
4 И съсипаха пред лицето му олтарите на Ваалимите; и кумирите на слънцето които бяха отгоре им строши, и Ашерите, и ваяните, и леяните стри и изтънчи в прах та го хвърли върх гробищата на тези които бяха им жъртвували.
5 И костите на жреците изгори на олтарите им, и очисти Юда и Ерусалим.
6 И направи истото в градовете на Манасия, и Ефрема, и Симеона, и до Нефталима около запустените им места;
7 И като съсипа олтарите и Ашерите, и изтънчи в прах ваяните, и строши всичките кумири на слънцето по всичката Израилева земя, върна се в Ерусалим.
8 А в осемнадесетото лето на царуването си, като очисти земята и храма, проводи Сафана Азалиевия син, и Маасия градския началник, и Иоахаза сина на Иоахаза паметописеца за да поправят дома на Господа неговия Бог.
9 И отидоха при Хелкия великия свещеник та предадоха среброто което бе внесено в дома Божий, което Левитите които пазеха дверите събраха от ръката на Манасия и Ефрема, и от всичкия остатък на Израил, и от всичкия Юда и Вениамина и които живееха в Ерусалим.
10 И дадоха го в ръката на онези които правеха делото и имаха настоятелството на дома Господен; а те го предадоха на работниците които работеха в дома Господен за да поправят и обновят дома, -
11 на дърводелците и на градителите го дадоха за да купят дялани камене и дърва за греди, и да направят домовете които съсипаха Юдините царе.
12 И работеха мъжете делото верно; а надзиратели над тях бяха Яат и Авдия, Левитите, от Мерариевите синове; и Захария и Месулам, от синовете на Каатовците, за да настояват, и от Левитите всичките изкусни ведци на музикалните оръдия.
13 Имаше още и настойници над бременосците и над всички които работеха в какво годе слугуване; и от Левитите имаше писци и надзиратели и вратари.
14 А като изнесоха среброто внесеното в дома Господен намери Хелкия свещеникът книгата на закона Господен дадената с Моисеева ръка.
15 И отговори Хелкия та рече на Сафана писеца: Намерих книгата на закона в дома Господен. И даде Хелкия книгата на Сафана.
16 А Сафан донесе книгата на царя, и занесе още дума на царя и рече: Рабите ти правят всичко що е определено тям;
17 и събраха среброто което се намери в дома Господен, и предадоха го в ръката на настоятелите и в ръката на онези които правят делото.
18 И извести Сафан писецът на царя и рече: Хелкия свещеникът ми даде книга. И прочете я Сафан пред царя.
19 И като чу царят думите на закона, раздра дрехите си.
20 И заповяда царят на Хелкия, и на Ахикама Сафановия син, и на Авдона Михеевия син, и на Сафана писеца, и на Асаия царския слуга и рече:
21 Идете, попитайте Господа за мене и за останалите в Израиля и в Юда за думите на намерената книга; защото е голям гневът Господен който се изля на нас, понеже отците ни не упазиха словото Господне да правят според всичко що е написано в тази книга.
22 Тогаз Хелкия и онези около царят отидоха при Олда пророчицата, жената на Селума сина на Текуя, сина Арасова, одеждохранителя, (а тя живееше в Ерусалим, в Масена,) и говориха й според това.
23 А тя им рече: Така говори Господ Бог Израилев: Кажете на человека който ви проводи при мене:
24 Така говори Господ: Ето, аз докарвам зло на това място и на жителите му, всичките клетви които са писани в книгата която прочетоха пред Юдиния цар.
25 Понеже ме оставиха та кадиха на други богове за да ме прогневят с всичките дела на ръцете си, за това ще се излее гневът ми на това място, и няма да угасне.
26 А на Юдиния цар който ви е проводил да попитате Господа, така ще кажете нему: Така говори Господ Бог Израилев за думите които чу ти:
27 Понеже сърдцето ти омекна, и се смири ти пред Бога като чу неговите думи против това място и против жителите му, и се смири ти пред мене, и раздра дрехите си, и плака пред мене, заради това и аз те послушах, говори Господ.
28 Ето, аз ще те прибера при отците ти, и ще се прибереш в гроба си с мир, и няма да видят очите ти всичкото зло което ще докарам аз на това място и на жителите му. И донесоха ответ на царя.
29 Тогаз проводи царят та събра всичките Юдини и Ерусалимски старейшини.
30 И възлезе царят в дома Господен, и всичките Юдини мъже, и Ерусалимските жители, и свещениците, и Левитите, и всичкий народ от малък до голям; и прочете в слушането им всичките думи на книгата на завета която се намери в дома Господен.
31 И застана царят на мястото си та направи завет пред Господа да ходи след Господа, и да пази заповедите му, и свидетелствата му, и повеленията му с всичкото си сърдце и с всичката си душа, да върши думите на завета които са писани в тази книга.
32 И направи всички които се намериха в Ерусалим и въ Вениамин да стоят в това. И Ерусалимските жители направиха според завета на Бога, Бога на отците си.
33 И отмахна Иосия всичките мерзости от всичките места на Израилевите синове, и направи всичките що се намериха в Израил да служат, да служат на Господа Бога своего: през всичките му дни не се отдалечиха от след Господа Бога на отците си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36