Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 34 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 На осем години бе Иосия когато се въцари, и царува в Ерусалим тридесет и една.
2 И направи което бе право пред Господа и ходи в пътищата на Давида отца си, и не се уклони на дясно или на ляво.
3 И в осмото лето на царуването си, като бе още млад, начна да търси Бога на Давида отца си; и в дванадесетото лето начна да чисти Юда и Ерусалим от високите места, и от Ашерите, и от ваяните, и от леяните.
4 И съсипаха пред лицето му олтарите на Ваалимите; и кумирите на слънцето които бяха отгоре им строши, и Ашерите, и ваяните, и леяните стри и изтънчи в прах та го хвърли върх гробищата на тези които бяха им жъртвували.
5 И костите на жреците изгори на олтарите им, и очисти Юда и Ерусалим.
6 И направи истото в градовете на Манасия, и Ефрема, и Симеона, и до Нефталима около запустените им места;
7 И като съсипа олтарите и Ашерите, и изтънчи в прах ваяните, и строши всичките кумири на слънцето по всичката Израилева земя, върна се в Ерусалим.
8 А в осемнадесетото лето на царуването си, като очисти земята и храма, проводи Сафана Азалиевия син, и Маасия градския началник, и Иоахаза сина на Иоахаза паметописеца за да поправят дома на Господа неговия Бог.
9 И отидоха при Хелкия великия свещеник та предадоха среброто което бе внесено в дома Божий, което Левитите които пазеха дверите събраха от ръката на Манасия и Ефрема, и от всичкия остатък на Израил, и от всичкия Юда и Вениамина и които живееха в Ерусалим.
10 И дадоха го в ръката на онези които правеха делото и имаха настоятелството на дома Господен; а те го предадоха на работниците които работеха в дома Господен за да поправят и обновят дома, -
11 на дърводелците и на градителите го дадоха за да купят дялани камене и дърва за греди, и да направят домовете които съсипаха Юдините царе.
12 И работеха мъжете делото верно; а надзиратели над тях бяха Яат и Авдия, Левитите, от Мерариевите синове; и Захария и Месулам, от синовете на Каатовците, за да настояват, и от Левитите всичките изкусни ведци на музикалните оръдия.
13 Имаше още и настойници над бременосците и над всички които работеха в какво годе слугуване; и от Левитите имаше писци и надзиратели и вратари.
14 А като изнесоха среброто внесеното в дома Господен намери Хелкия свещеникът книгата на закона Господен дадената с Моисеева ръка.
15 И отговори Хелкия та рече на Сафана писеца: Намерих книгата на закона в дома Господен. И даде Хелкия книгата на Сафана.
16 А Сафан донесе книгата на царя, и занесе още дума на царя и рече: Рабите ти правят всичко що е определено тям;
17 и събраха среброто което се намери в дома Господен, и предадоха го в ръката на настоятелите и в ръката на онези които правят делото.
18 И извести Сафан писецът на царя и рече: Хелкия свещеникът ми даде книга. И прочете я Сафан пред царя.
19 И като чу царят думите на закона, раздра дрехите си.
20 И заповяда царят на Хелкия, и на Ахикама Сафановия син, и на Авдона Михеевия син, и на Сафана писеца, и на Асаия царския слуга и рече:
21 Идете, попитайте Господа за мене и за останалите в Израиля и в Юда за думите на намерената книга; защото е голям гневът Господен който се изля на нас, понеже отците ни не упазиха словото Господне да правят според всичко що е написано в тази книга.
22 Тогаз Хелкия и онези около царят отидоха при Олда пророчицата, жената на Селума сина на Текуя, сина Арасова, одеждохранителя, (а тя живееше в Ерусалим, в Масена,) и говориха й според това.
23 А тя им рече: Така говори Господ Бог Израилев: Кажете на человека който ви проводи при мене:
24 Така говори Господ: Ето, аз докарвам зло на това място и на жителите му, всичките клетви които са писани в книгата която прочетоха пред Юдиния цар.
25 Понеже ме оставиха та кадиха на други богове за да ме прогневят с всичките дела на ръцете си, за това ще се излее гневът ми на това място, и няма да угасне.
26 А на Юдиния цар който ви е проводил да попитате Господа, така ще кажете нему: Така говори Господ Бог Израилев за думите които чу ти:
27 Понеже сърдцето ти омекна, и се смири ти пред Бога като чу неговите думи против това място и против жителите му, и се смири ти пред мене, и раздра дрехите си, и плака пред мене, заради това и аз те послушах, говори Господ.
28 Ето, аз ще те прибера при отците ти, и ще се прибереш в гроба си с мир, и няма да видят очите ти всичкото зло което ще докарам аз на това място и на жителите му. И донесоха ответ на царя.
29 Тогаз проводи царят та събра всичките Юдини и Ерусалимски старейшини.
30 И възлезе царят в дома Господен, и всичките Юдини мъже, и Ерусалимските жители, и свещениците, и Левитите, и всичкий народ от малък до голям; и прочете в слушането им всичките думи на книгата на завета която се намери в дома Господен.
31 И застана царят на мястото си та направи завет пред Господа да ходи след Господа, и да пази заповедите му, и свидетелствата му, и повеленията му с всичкото си сърдце и с всичката си душа, да върши думите на завета които са писани в тази книга.
32 И направи всички които се намериха в Ерусалим и въ Вениамин да стоят в това. И Ерусалимските жители направиха според завета на Бога, Бога на отците си.
33 И отмахна Иосия всичките мерзости от всичките места на Израилевите синове, и направи всичките що се намериха в Израил да служат, да служат на Господа Бога своего: през всичките му дни не се отдалечиха от след Господа Бога на отците си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36