Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 35 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 Направи още Иосия пасха Господу в Ерусалим; и заклаха агнетата на пасхата в четиринадесетия ден на първия месец.
2 И постави свещениците в стражите им, и насърдчи ги в службата на дома Господен.
3 И рече на освещените Господу Левити които учеха всичкия Израил: Положете светия ковчег в дома който съгради Соломон Давидовът син, Израилевът цар: няма да го носите вече на рамена; слугувайте сега на Господа Бога вашего и на людете му Израиля.
4 и пригответе се според домовете на отечествията си, според отделенията си, според писаното от Давида Израилевия цар, и според писаното на Соломона сина му;
5 и стойте в светилището според отделенията на домовете на отечествията заради братята си синовете на людете, и според разделението на домовете на Левитските отечествия.
6 и заколете агнетата на пасхата, и осветете се, и пригответе за братята си за да направят според словото Господне даденото с Моисеева ръка.
7 И принесе Иосия на людете овци, агнета, и ярета, всичките за жъртви на пасхата, за всичките колкото се намериха, тридесет тисящи в число, и три тисящи говеда те бяха от имота на царя.
8 И князовете му принесоха доброволно на людете, на свещениците, и на Левитите. Хелкия, и Захария, и Иехиил, князовете на дома Божий, дадоха на свещениците за жъртвите на пасхата две тисящи и шестстотин агнета и ярета и триста говеда.
9 И Хонения, и Семаия, и Натанаил, братята му, и Асавия, Иеиил и Иозавад, началници на Левитите, принесоха на Левитите за жъртви на пасхата пет тисящи агнета и ярета и петстотин говеда.
10 И приготви се службата, и свещениците застанаха на мястото си, и Левитите по отделенията си, според заповедта на царя.
11 И заклаха агнетата на пасхата, и поръсиха свещениците кръвта като вземаха от ръката им, и Левитите одраха жъртвите.
12 И отделиха частите за всесъжението за да ги дадат според отделенията на домовете на отечествията на людете, за да принесат Господу според писаното в Моисеевата книга: така подобно и за говедата.
13 И опекоха агнетата на пасхата с огън според повелението; а светите меса свариха в котли, и в гърнета, и в тави, и разделиха скоро помежду всичките люде.
14 И после приготвиха за себе си и за свещениците; защото свещениците Аароновите синове се упражняваха за да приносят всесъженията и тлъстините до нощта; за това Левитите приготвиха за себе си и за свещениците Аароновите синове.
15 И певците Асафовите синове бяха на мястото си според повелението на Давида, и на Асафа, и на Емана, и на Иедутуна царския гледач; и вратарите пазеха на всяка врата: не бе нужда да се отдалечат от службата си, защото братята им Левитите приготвиха за тях.
16 И приготви се всичката служба Господня в истия ден за да направят пасхата, и да приносят всесъжения на олтаря Господен според повелението на цар Иосия.
17 И Израилевите синове колкото се намериха направиха пасхата в онова време, и праздника на безквасните седем дни.
18 И не стана пасха като нея в Израил от дните на пророк Самуила; нито направиха всичките Израилеви царе като пасхата която направи Иосия, и свещениците, и Левитите, и всичкий Юда и Израил които се намериха, и Ерусалимските жители.
19 В осемнадесетото лето на Иосийното царство стана тая пасха.
20 А след всичко това, като приготви Иосия дома, възлезе Нехао Египетският цар за да направи бран в Кархамис при Евфрат река; и излезе Иосия против него.
21 И проводи вестители при него и рече: Що има между мене и тебе, царю Юдин? Не ида днес против тебе, но против дома с който имам бран, и Бог ми заповяда да побързам; отстой от Бога; който е с мене, за да те не изтреби.
22 Но Иосия не отвърна лицето си от него, но преличи се за да направи бран против него, и не послуша думите на Нехао, които бяха из устата Божии, и дойде да направи бран в дола Магедон.
23 И стреляха стрелците върх цар Иосия; и рече царят рече на рабите си: Извадете ме вън, защото се раних тежко.
24 И извадиха го рабите му из колесницата та го качиха на втората му колесница, и докараха го в Ерусалим; и умря, и погребе се в гробищата на отците си. И всичкий Юда и Ерусалим жалиха за Иосия.
25 И плака Иеремия за Иосия; и всичките певци и певачки напомнюват до днес Иосия в плачовете си, и направиха ги обичай в Израил; и, ето, са писани в Плача.
26 А другите деяния на Иосия, и добрините му според писаното в закона Господен,
27 и делата му първите и последните, ето, са писани в Книгата на Израилевите и Юдините Царе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36