Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 36 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И взеха людете от Юдината земя Иоахаза Иосииния син та го направиха цар в Ерусалим вместо отца му.
2 На двадесет и три години бе Иоахаз когато се въцари, и царува три месеца в Ерусалим.
3 И Египетский цар го свали от престола в Ерусалим, и глоби земята сто таланта сребро и един талант злато.
4 И направи Египетский цар Елиакима брата му цар над Юда и Ерусалим, и промени името му в Иоаким. А Иоахаза брата му взе Нехао та го заведе в Египет.
5 На двадесет и пет години бе Йоаким когато се въцари, и царува единадесет години в Ерусалим; и направи зло пред Господа Бога своего.
6 Възлезе против него Навуходоносор Вавилонский цар та го тури в окови за да го заведе у Вавилон.
7 И от съсъдите на дома Господен занесе Навуходоносор у Вавилон, и тури ги в храма си у Вавилон.
8 А другите дела на Иоакима, и мерзостите му които направи и които се намериха в него, ето, са писани в Книгата на Израилевите и Юдините царе; и въцари се вместо него Иоахин син му.
9 На осемнадесет години бе Иоахин когато се въцари, и царува три месеца и десет дни в Ерусалим; и направи зло пред Господа.
10 А в свършването на годината проводи цар Навуходоносор та го доведе у Вавилон с избраните съсъди на дома Господен; и направи Седекия брата на отца му цар над Юда и Ерусалим.
11 На двадесет и една година бе Седекия когато се въцари, и царува единадесет години в Ерусалим.
12 И стори зло пред Господа Бога своего; не се смири пред Иеремия пророка който говореше из уста Господни.
13 А още се подигна против цар Навуходоносора който го бе заклел в Бога; и ожесточи врата си, и упорствува в сърдцето си да се не върне към Господа Бога Израилева.
14 Всичките още първи от свещениците и людете преумножиха престъпленията си според всичките мерзости на езичниците, и оскверниха дома Господен който освети в Ерусалим.
15 И заръча им Господ Бог на отците им чрез ръката на посланниците си, като ставаше заран и ги проваждаше, защото жалеше людете си и жилището си.
16 Но те се присмиваха на посланниците Божии, и презираха словата му, и се подиграваха с пророците му додето възлезе гневът Господен върх людете му, и нямаше вече изцеление.
17 Заради това доведе против тях Халдейския цар, та уби юношите им с нож вътре в дома на светилището им, и не пожали юноша ни девица, старец ни сединав: всичките предаде в ръката му.
18 И всичките съсъди на дома Божий, големи и малки, и съкровищата на дома Господен, и съкровищата на царя и на князовете му, всичките занесе у Вавилон.
19 И изгориха дома Божий, и съсипаха стената на Ерусалим, и всичките му палати изгориха с огън, и всичките му скъпоценни съсъди изтребиха.
20 И избягналите от ножа плени у Вавилон, дето бяха раби нему и на синовете му дори до времето на Персийското царство;
21 за да се изпълни словото Господне чрез устата на Иеремия, додето си взе земята съботите си; защото въ всичкото време на запустението си пазеше събота доде се изпълнят седемдесет години.
22 А в първото лето на Кира Персийския цар, за да се изпълни словото Господне чрез устата на Иеремия, възбуди Господ духа на Кира Персийския цар та прогласи по всичкото си царство, още и писменно и рече:
23 Така говори Кир Персийский цар: Иеова Бог небесний ми даде всичките царства на земята; и той ми заповяда да му съградя дом в Ерусалим, който е в Юда. Който се намира между вас от всичките негови люде, Иеова неговий Бог да бъде с него, и нека възлезе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36