Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 36 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И взеха людете от Юдината земя Иоахаза Иосииния син та го направиха цар в Ерусалим вместо отца му.
2 На двадесет и три години бе Иоахаз когато се въцари, и царува три месеца в Ерусалим.
3 И Египетский цар го свали от престола в Ерусалим, и глоби земята сто таланта сребро и един талант злато.
4 И направи Египетский цар Елиакима брата му цар над Юда и Ерусалим, и промени името му в Иоаким. А Иоахаза брата му взе Нехао та го заведе в Египет.
5 На двадесет и пет години бе Йоаким когато се въцари, и царува единадесет години в Ерусалим; и направи зло пред Господа Бога своего.
6 Възлезе против него Навуходоносор Вавилонский цар та го тури в окови за да го заведе у Вавилон.
7 И от съсъдите на дома Господен занесе Навуходоносор у Вавилон, и тури ги в храма си у Вавилон.
8 А другите дела на Иоакима, и мерзостите му които направи и които се намериха в него, ето, са писани в Книгата на Израилевите и Юдините царе; и въцари се вместо него Иоахин син му.
9 На осемнадесет години бе Иоахин когато се въцари, и царува три месеца и десет дни в Ерусалим; и направи зло пред Господа.
10 А в свършването на годината проводи цар Навуходоносор та го доведе у Вавилон с избраните съсъди на дома Господен; и направи Седекия брата на отца му цар над Юда и Ерусалим.
11 На двадесет и една година бе Седекия когато се въцари, и царува единадесет години в Ерусалим.
12 И стори зло пред Господа Бога своего; не се смири пред Иеремия пророка който говореше из уста Господни.
13 А още се подигна против цар Навуходоносора който го бе заклел в Бога; и ожесточи врата си, и упорствува в сърдцето си да се не върне към Господа Бога Израилева.
14 Всичките още първи от свещениците и людете преумножиха престъпленията си според всичките мерзости на езичниците, и оскверниха дома Господен който освети в Ерусалим.
15 И заръча им Господ Бог на отците им чрез ръката на посланниците си, като ставаше заран и ги проваждаше, защото жалеше людете си и жилището си.
16 Но те се присмиваха на посланниците Божии, и презираха словата му, и се подиграваха с пророците му додето възлезе гневът Господен върх людете му, и нямаше вече изцеление.
17 Заради това доведе против тях Халдейския цар, та уби юношите им с нож вътре в дома на светилището им, и не пожали юноша ни девица, старец ни сединав: всичките предаде в ръката му.
18 И всичките съсъди на дома Божий, големи и малки, и съкровищата на дома Господен, и съкровищата на царя и на князовете му, всичките занесе у Вавилон.
19 И изгориха дома Божий, и съсипаха стената на Ерусалим, и всичките му палати изгориха с огън, и всичките му скъпоценни съсъди изтребиха.
20 И избягналите от ножа плени у Вавилон, дето бяха раби нему и на синовете му дори до времето на Персийското царство;
21 за да се изпълни словото Господне чрез устата на Иеремия, додето си взе земята съботите си; защото въ всичкото време на запустението си пазеше събота доде се изпълнят седемдесет години.
22 А в първото лето на Кира Персийския цар, за да се изпълни словото Господне чрез устата на Иеремия, възбуди Господ духа на Кира Персийския цар та прогласи по всичкото си царство, още и писменно и рече:
23 Така говори Кир Персийский цар: Иеова Бог небесний ми даде всичките царства на земята; и той ми заповяда да му съградя дом в Ерусалим, който е в Юда. Който се намира между вас от всичките негови люде, Иеова неговий Бог да бъде с него, и нека възлезе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36