Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И направи меден олтар, дължината му двадесет лакти, и ширината му двадесет лакти, и височината му десет лакти.
2 Направи още морето леяно, десет лакти от устие до устие, кръгло наоколо, и височината му пет лакти; и връв от тридесет лакти го измерваше наоколо.
3 И под устието му имаше подобие на волове които го окръжаваха наоколо, десет в лакът окръжаваха морето наоколо. Двата реда на воловете бяха излеяни заедно с него.
4 И стоеше на дванадесет вола: три гледаха към север, и три гледаха към запад, и три гледаха към юг, и три гледаха към изток, и морето върх тях, и всичките им задници бяха към вътре.
5 И дебелината му бе една длан, и устието му направено като устие на чаша, като цвят от крин; и събираше, когато бе пълно, три тисящи вати.
6 Направи още десет омивалници, и тури пет отдясно и пет от ляво, за да мият в тях: там миеха това което беше за всесъжение морето обаче бе за да се мият в него свещениците.
7 И направи златните светилници десет според нареденото за тях, и тури ги в храма, пет отдясно и пет отляво.
8 И направи десет трапези, и тури ги в храма, пет отдясно и пет отляво. И направи сто златни легена.
9 И направи двора на свещениците, и големия двор, и двери за двора, и покри дверите им с мед.
10 И тури морето от дясната страна към изток, срещу южната страна.
11 И направи Хирам котлите, и лопатите, и легените. И свърши Хирам да прави делото което правеше на цар Соломона за дома Божий.
12 двата стълпа, и ядрата, и двете наглавия които бяха на главата на стълповете, и двете мрежи за да покриват двете ядра на наглавията които бяха на главата на стълповете,
13 и четиристотин нарове за двете мрежи, два реда нарове за всяка мрежа, да покриват двете ядра на наглавията които бяха на стълповете.
14 Направи още подставите, и направи омивалниците върх подставите,
15 едното море, и дванадесетте вола под него.
16 И котлите, и лопатите, и вилиците, и всичките им съсъди Хирам мастор му направи на цар Соломона за дома Господен от светла мед.
17 В полето на Иордан ги изля царят в глиняна земя, между Сокхот и Саридата.
18 Така направи Соломон всички тези съсъди твърде много щото не можеше да се сметне тежината на медта.
19 И направи Соломон всичките съсъди които бяха за дома Божий, и златния олтар, и трапезите, и на тях се полагаха хлябовете на предложението,
20 и светилниците и светилата им за да горят според нареденото пред давира, от чисто злато,
21 и цветовете, и светилата, и клещите от злато, и то чисто злато,
22 и щипците, и легените, и темянниците, и кадилниците от чисто злато, и входът на дома, вътрешните му двери за светая светих, и дверите на дома на храма бяха от злато.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36