Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И направи меден олтар, дължината му двадесет лакти, и ширината му двадесет лакти, и височината му десет лакти.
2 Направи още морето леяно, десет лакти от устие до устие, кръгло наоколо, и височината му пет лакти; и връв от тридесет лакти го измерваше наоколо.
3 И под устието му имаше подобие на волове които го окръжаваха наоколо, десет в лакът окръжаваха морето наоколо. Двата реда на воловете бяха излеяни заедно с него.
4 И стоеше на дванадесет вола: три гледаха към север, и три гледаха към запад, и три гледаха към юг, и три гледаха към изток, и морето върх тях, и всичките им задници бяха към вътре.
5 И дебелината му бе една длан, и устието му направено като устие на чаша, като цвят от крин; и събираше, когато бе пълно, три тисящи вати.
6 Направи още десет омивалници, и тури пет отдясно и пет от ляво, за да мият в тях: там миеха това което беше за всесъжение морето обаче бе за да се мият в него свещениците.
7 И направи златните светилници десет според нареденото за тях, и тури ги в храма, пет отдясно и пет отляво.
8 И направи десет трапези, и тури ги в храма, пет отдясно и пет отляво. И направи сто златни легена.
9 И направи двора на свещениците, и големия двор, и двери за двора, и покри дверите им с мед.
10 И тури морето от дясната страна към изток, срещу южната страна.
11 И направи Хирам котлите, и лопатите, и легените. И свърши Хирам да прави делото което правеше на цар Соломона за дома Божий.
12 двата стълпа, и ядрата, и двете наглавия които бяха на главата на стълповете, и двете мрежи за да покриват двете ядра на наглавията които бяха на главата на стълповете,
13 и четиристотин нарове за двете мрежи, два реда нарове за всяка мрежа, да покриват двете ядра на наглавията които бяха на стълповете.
14 Направи още подставите, и направи омивалниците върх подставите,
15 едното море, и дванадесетте вола под него.
16 И котлите, и лопатите, и вилиците, и всичките им съсъди Хирам мастор му направи на цар Соломона за дома Господен от светла мед.
17 В полето на Иордан ги изля царят в глиняна земя, между Сокхот и Саридата.
18 Така направи Соломон всички тези съсъди твърде много щото не можеше да се сметне тежината на медта.
19 И направи Соломон всичките съсъди които бяха за дома Божий, и златния олтар, и трапезите, и на тях се полагаха хлябовете на предложението,
20 и светилниците и светилата им за да горят според нареденото пред давира, от чисто злато,
21 и цветовете, и светилата, и клещите от злато, и то чисто злато,
22 и щипците, и легените, и темянниците, и кадилниците от чисто злато, и входът на дома, вътрешните му двери за светая светих, и дверите на дома на храма бяха от злато.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36