Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И свърши се всичкото дело което направи Соломон за дома Господен, и внесе Соломон посвещенията на Давида отца си; и среброто, и златото, и всичките съсъди положи в съкровищата на дома Божий.
2 Тогаз събра Соломон в Ерусалим Израилевите старейшини, и всичките началници на племената, началниците на отечествията на Израилевите синове, за да възнесат ковчега на завета Господен от Давидовия град, който е Сион.
3 И събраха се всичките Израилеви мъже при царя в праздника на седмия месец.
4 И дойдоха всичките Израилеви старейшини, и дигнаха Левитите ковчега.
5 И възнесоха ковчега, и скинията на събранието, и всичките свети съсъди които бяха в скинията свещениците и Левитите ги възнесоха.
6 И цар Соломон и всичкото Израилево събрание що бяха се събрали при него пред ковчега жъртвуваха овци и говеда толкоз много щото не беше възможно да се сметнат нито да се изброят.
7 И внесоха свещениците ковчега на завета Господен на мястото му в давира на дома, в светая светих, под крилата на херувимите.
8 Защото херувимите имаха разпрострени крилата си върху мястото на ковчега, и херувимите покриваха ковчега и върлините му отгоре.
9 И изтеглиха върлините, та се виждаха краищата на върлините вън от ковчега пред давира; но извън не се виждаха. И там са дори до днес.
10 Нямаше в ковчега друго освен двете плочи които тури Моисей там в Хорив, дето Господ направи завет с Израилевите синове когато излязоха из Египет.
11 И като излязоха свещениците из светилището, (защото всичките свещеници които се намираха осветиха се без да чакат реда на отделенията;
12 И Левитите, всичките певци с Асафа, Емана, Иедутуна, и синовете им и братята им, облечени с висон, с кимвали и псалтири и китари стоеха към изток на олтаря, и с тях сто и двадесет свещеници тръбеще с тръби,)
13 тогаз, като възгласиха тръбачите и певците купно с един глас пееще и славословеще Господа, и като подигнаха глас с тръби и кимвали и музикални оръдия та хвалеха Господа, защото е благ, защото е въ век милостта му, домът се изпълни с облак, домът Господен;
14 и от облака не можеха свещениците да стоят за да служат, защото славата Господня изпълни Божия дом.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36