Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И свърши се всичкото дело което направи Соломон за дома Господен, и внесе Соломон посвещенията на Давида отца си; и среброто, и златото, и всичките съсъди положи в съкровищата на дома Божий.
2 Тогаз събра Соломон в Ерусалим Израилевите старейшини, и всичките началници на племената, началниците на отечествията на Израилевите синове, за да възнесат ковчега на завета Господен от Давидовия град, който е Сион.
3 И събраха се всичките Израилеви мъже при царя в праздника на седмия месец.
4 И дойдоха всичките Израилеви старейшини, и дигнаха Левитите ковчега.
5 И възнесоха ковчега, и скинията на събранието, и всичките свети съсъди които бяха в скинията свещениците и Левитите ги възнесоха.
6 И цар Соломон и всичкото Израилево събрание що бяха се събрали при него пред ковчега жъртвуваха овци и говеда толкоз много щото не беше възможно да се сметнат нито да се изброят.
7 И внесоха свещениците ковчега на завета Господен на мястото му в давира на дома, в светая светих, под крилата на херувимите.
8 Защото херувимите имаха разпрострени крилата си върху мястото на ковчега, и херувимите покриваха ковчега и върлините му отгоре.
9 И изтеглиха върлините, та се виждаха краищата на върлините вън от ковчега пред давира; но извън не се виждаха. И там са дори до днес.
10 Нямаше в ковчега друго освен двете плочи които тури Моисей там в Хорив, дето Господ направи завет с Израилевите синове когато излязоха из Египет.
11 И като излязоха свещениците из светилището, (защото всичките свещеници които се намираха осветиха се без да чакат реда на отделенията;
12 И Левитите, всичките певци с Асафа, Емана, Иедутуна, и синовете им и братята им, облечени с висон, с кимвали и псалтири и китари стоеха към изток на олтаря, и с тях сто и двадесет свещеници тръбеще с тръби,)
13 тогаз, като възгласиха тръбачите и певците купно с един глас пееще и славословеще Господа, и като подигнаха глас с тръби и кимвали и музикални оръдия та хвалеха Господа, защото е благ, защото е въ век милостта му, домът се изпълни с облак, домът Господен;
14 и от облака не можеха свещениците да стоят за да служат, защото славата Господня изпълни Божия дом.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36