Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 И като свърши Соломон да се моли, слезе огън от небето та изпояде всесъженията и жъртвите, и слава Господня изпълни дома.
2 И не можаха свещениците да влязат в дома Господен, защото слава Господня изпълни дома Господен.
3 А всичките Израилеви синове, като гледаха огъня че слази и славата Господня над дома, преклониха лице до земята върх помоста та се поклониха и прославиха Господа защото е благ, защото е въ век милостта му.
4 Тогаз царят и всичките люде принесоха жъртви пред Господа.
5 И пожре цар Соломон жъртва, двадесет и две тисящи говеда и сто и двадесет тисящи овци: така царят и всичките люде обновиха дома Божий.
6 И стоеха свещениците в службите си, и Левитите с музикалните оръдия Господни които цар Давид направи да славословят Господа защото е въ век милостта му, като имаха в ръцете си Давидовите песни; а свещениците тръбеха срещу тях; и всичкий Израил стоеше.
7 Освети още Соломон средата на двора която бе пред лицето на дома Господен; защото там принесе всесъженията и тлъстината на примирителните приношения, понеже медният олтар който бе направил Соломон не можеше да събере всесъженията, и хлебното приношение, и тлъстината.
8 И в онова време направи Соломон праздника седем дни, и всичкий Израил с него, събрание твърде голямо, от входа на Емат до Египетската река.
9 И в осмия ден направиха всенародно събрание; защото направиха обновението на олтаря седем дни, и праздника седем дни.
10 И в двадесет и третия ден на седмия месец отпусна людете в шатрите им радостни и весели в сърдце за благостите които Господ направи на Давида, и на Соломона, и на людете си Израиля.
11 И свърши Соломон дома Господен дом и царския дом; и всичко каквото дойде в сърдцето на Соломона да направи в дома Господен дом и в дома си, свърши го с успех.
12 И яви се Господ Соломону през нощ и рече му: Послушах молитвата ти, и избрах това място мене за дом за жъртва.
13 Ако заключа небето да не става дъжд, или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако проводя мор между людете си,
14 и людете ми над които се призова името ми смирят себе си та се помолят, и потърсят лицето ми, и се върнат от лукавите си пътища, тогаз аз ще послушам от небето, и ще простя греха им и изцеля земята им.
15 Сега очите ми ще бъдат отворени, и ушите ми внимателни, в молитвата която се прави на това място.
16 Защото сега избрах и осветих този дом за да е името ми там до века; и очите ми и сърдцето ми ще бъдат там въ всичките дни.
17 И ти, ако ходиш пред мене както ходи Давид отец ти, и правиш всичко според колкото ти съм заповядал, и пазиш повеленията ми и съдбите ми,
18 тогаз ще утвърдя престола на царството ти както направих завет с Давида отца ти и рекох: Няма да ти оскудее мъж управител над Израиля.
19 Ако ли се отвърнете вие, и оставите повеленията ми и заповедите ми които турих пред вас, и отидете та служите на други богове и им се поклоните,
20 тогаз ще ги изкореня от земята си която им дадох; и този дом който осветих за името си, ще го отхвърля от лицето си, и ще го направя за притча и поругание между всичките народи.
21 А за този дом който стана толкоз висок, всеки който минува покрай него ще остане учуден и ще рече: Защо Господ направи така на тази земя и на този дом?
22 И ще отговарят: Понеже оставиха Господа Бога на отците си който ги изведе из Египетската земя, та се прилепиха при други богове, и им се поклониха и служиха им, за това наведе на тях всичкото това зло.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36