Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А в свършъка на двадесетте години в които Соломон съгради дома Господен и дома си,
2 градовете които Хирам бе дал Соломону, съгради ги Соломон, и насели там от Израилевите синове.
3 И отиде Соломон в Емат-сова и преукрепи се против него.
4 И съгради Тадмор в пустинята, и всичките градове на житниците които съгради в Емат.
5 Съгради още горния Веторон и долния Веторон, градове укрепени със стени, порти, и вереи,
6 и Ваалат, и всичките градове на житниците които имаше Соломон, и всичките градове на колесниците, и градовете на конниците, и все що пожела Соломон да съгради в Ерусалим, и в Ливан, и по всичката земя на царството си.
7 И всичките люде които бяха останали от Хетейците, и Аморейците, и Ферезейците, и Евейците, и Иевусейците, които не бяха от Израил,
8 но от чадата на онази които останаха в земята подир онез които Израилевите синове не изтребиха, тях Соломон направи подданници дори до този ден.
9 А от Израилевите синове Соломон не направи раби за работата си, защото бяха мъже ратници, и князове на чиновниците му, и началници на колесниците му и на конниците му;
10 И тези бяха началниците на настоятелите които имаше цар Соломон, двесте и петдесет които началствуваха над людете.
11 И възведе Соломон Фараоновата дъщеря от Давидовия град в дома която съгради за нея; защото рече: Жена ми да не живее в дома на Давида Израилевия цар, понеже местата дето е влязвал ковчегът Божий свети са.
12 Тогаз принесе Соломон всесъжения Господу на олтаря Господен който съгради пред притвора;
13 и приносяше според както трябваше за всеки ден по заповедите на Моисея, в съботите, и в новомесечията, и в праздниците които ставаха три пъти в годината, - в праздника на безквасните, и в праздника на седмиците, и в праздника на шатрите.
14 И постави, според наредбата на Давида отца си, отделенията на свещениците в службата им, и Левитите в стражите им за да песнопеят и служат пред свещениците според както трябваше за всеки ден, и вратарите според отделенията им въ всяка врата; защото такваз бе заповедта от Давида Божия человек.
15 И не се уклониха от царската заповед за свещениците и Левитите в нищо, нито за съкровищата.
16 А всичкото дело на Соломона се приготвяше от който ден се основа домът Господен доде се свърши. Така се свърши домът Господен.
17 Тогаз отиде Соломон в Есион-гавер и в Елот, върху брега на морето в Едомската земя.
18 И проводи му Хирам чрез ръката на рабите си кораби и раби изкусни по море, та отидоха съ Соломоновите раби в Офир; и взеха от там четиристотин и петдесет таланта злато та го донесоха на цар Соломона.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36