Търсене в Библията онлайн
 
2 Летописи 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
1 А като чу Савската царица слуха Соломонов, дойде в Ерусалим да изкуси Соломона с гатанки; и имаше едно твърде голямо множество, и камили натоварени с аромати и с много злато и многоценни камене; и когато дойде при Соломона, говори с него за всичко що имаше на сърдцето си.
2 И изтълкува й всичките й въпроси; и не биде нищо скрито от Соломона което не й изтълкува.
3 И като видя Савската царица Соломонована мъдрост и дома, който съгради,
4 и ястията на трапезата му, и сяданията на рабите му, и стоенето служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и облеклото им, и възлизането му с което възлизаше в дома Господен, не остана дух в нея.
5 И рече на царя: Истинни са били думите които чух в земята си за твоето състояние и за мъдростта ти.
6 Но не вярвах на думите им доде дойдох и очите ми видяха; и, ето, нито половината от множеството на мъдростта ти не беше ми се известило: ти надминаваш слуха който чух.
7 Блажени мъжете ти, и блажени рабите ти, тези които стоят всякога пред тебе та слушат мъдростта ти.
8 Господ Бог твой да е благословен, който благоволи за тебе да те тури на престола си, цар на Господа Бога твоего. Понеже Бог твой възлюби Израиля за да го утвърди въ век, заради това те постави цар над тях за да правиш съд и правда.
9 И даде на царя сто и двадесет таланта злато, и твърде много аромати и многоценни камене; и не са били никога таквиз аромати, каквито Савската царица даде на цар Соломона.
10 Още и Хирамовите раби и Соломоновите раби които донесоха злато от Офир донесоха и алмугови дърва и многоценни камене.
11 И напарви царят от алмуговите дърва възхождения в дома Господен и в царския дом, и китари и псалтири за певците; и таквиз не бяха се явявали по-напред в Юдината земя.
12 И даде цар Соломон на Савската царица всичко що желаеше, каквото поиска, освен онова което донесе тя на царя. И върна се та си отиде в земята си, тя и рабите й.
13 А тежината на златото което дохождаше на Соломона всяка година беше шестстотин шестдесет и шест таланта злато,
14 освен онова от купците и от това що вносяха търговците, и от всичките Арабски царе и от войводите на земята които доносяха злато и сребро Соломону.
15 И направи цар Соломон двесте щита от ковано злато, (шестстотин сикли ковано злато се иждивиха за всеки щит,)
16 и триста щитчета от ковано злато, (триста сикли злато се иждивиха за всяко щитче;) и тури ги царят в дома на Ливанската дъбрава.
17 Направи още царят велик слоновен престол, и позлати го с чисто злато.
18 И престолът имаше шест стъпала и златно подножие съединени с престола, и мишци от тук и от там на седалището, и два лъва стоещи от страните на мишците.
19 и дванадесет лъвове стоеха там от двете страни върх шестте стъпала. Таквоз не се е направило в никое царство.
20 И всичките съсъди за пиение на цар Соломона бяха от злато, и всичките съсъди на дома на Ливанската дъбрава от чисто злато: ни един от сребро: среброто се вменяваше за нищо в дните на Соломона.
21 Защото царят имаше кораби които отиваха в Тарсис с Хирамовите раби: еднъж в три години дохождаха корабите от Тарсис та доносяха злато и сребро, слонови зъби, и обезяни, и пауни.
22 И възвеличи се цар Соломон повече от всичките царе на земята с богатство и с мъдрост.
23 И всичките царе на земята търсеха лицето Соломоново за да чуят мъдростта му която Бог тури в сърдцето му.
24 И доносяха всеки от тях дара си, сребърни съсъди, и златни съсъди, и облекла, оръжия, и аромати, коне, и мъски, всяка година.
25 И имаше Соломон четири тисящи обори за коне и за колесници, и дванадесет тисящи конници, които тури в градовете на колесниците и при царя в Ерусалим.
26 И царуваше над всичките царе от реката до Филистимската земя и до пределите на Египет.
27 И направи царят среброто в Ерусалим като камене, и кедрите направи като черниците които са в полето по множество.
28 И докарваха Соломону коне от Египет и от всичките места.
29 А останалите деяния на Соломона, първи и последни, не са ли писани в Книгата на Натана пророка, и в Пророчеството на Ахия Силонеца, и въ Виденията на Идо гледача против Иеровоама Наватовия син?
30 И царува Соломон в Ерусалим над всичкия Израил четиридесет години.
31 И заспа Соломон с отците си; и погребоха го в града на Давида отца му, и въцари се вместо него Ровоам син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36