Търсене в Библията онлайн
 
Ездра 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 И като се молеше Ездра и се изповядваше с плач, паднал пред дома Божий, събра се при него от Израиля събрание много голямо, мъже, и жени, и деца; защото плачеха людете с голям плач.
2 И отговори Сехания Иехииловът син, от Еламовите синове, та рече на Ездра: Ние беззаконнувахме пред Бога нашего, и взехме чужди жени от людете на земята; но сега има надежда в Израил колкото за това нещо.
3 Сега прочее нека направим завет с Бога нашего да напуснем всичките жени и родените от тях, според съвета на господаря ми и на онези които треперят от заповедта на Бога нашего; и нека бъде според закона.
4 Стани; защото това нещо на тебе надлежи; и ние сме с тебе: укрепи се и прави.
5 Тогаз стана Ездра та закле началниците на свещениците на Левитите, и на всичкия Израил че ще направят според тази дума. И те се заклеха.
6 И стана Ездра от лицето на дома Божий та отиде в обиталището на Иоанана Елиасивовия син; и когато отиде там, хляб не яде и вода не пи, защото беше в сетувание поради престъплението на пленените.
7 И прогласиха по Юдея и Ерусалим към всичките синове на плена да се съберат в Ерусалим;
8 и всеки който не дойде в три дни според съвета на началниците и старейшините, ще бъде под проклетия всичкий му имот, и той ще се отлъчи от събранието на пленените.
9 И събраха се в три дни всичките Юдини и Вениаминови мъже в Ерусалим. Беше деветий месец на двадесетият ден на месеца; и всичките люде седнаха с стъгдата на дома Божий, и треперяха поради това нещо и от буйния дъжд.
10 И стана Ездра свещеникът та им рече: Вие беззаконнувахте, и взехте чужди жени да притурите на престъплението на Израиля.
11 Сега прочее изповядайте се Господу Богу на отците си, и направете волята му; и отделете се от людете на таз земя и от чуждите жени.
12 И отговори всичкото събрание та рече с голям глас: Както говори ти така ще направим.
13 Людете обаче са много, и времето много дъждовито, и не можем да стоим вън; и делото не е за един ден нито за два, защото сме мнозина които съгрешихме в това нещо.
14 За то нека се определят наши началници за всичкото събрание, и нека дойдат в определени времена всички които са взели чужди жени по нашите градове, и с тях старейшините на всеки град, и съдиите му, додето пламенният гнев на Бога нашего за това нещо се отвърне от нас.
15 Определиха се прочее за това Ионатан Асаиловът син и Яазия Текуевът син; а Месулам и Саватай Левитинът бяха им помощници.
16 И направиха така синовете на плена. И Ездра свещеникът, и някои началници на отечествията според отеческите си домове, и те, всички по име, се отделиха, и седнаха първия ден на десетия месец за да изпитат тази работа.
17 И свършиха с всичките мъже които беха взели чужди жени до първия ден на първия месец.
18 И помежду синовете на свещениците се намериха таквиз които бяха взели чужди жени: от синовете на Исуса Иоседековия син и братята му, Маасия, и Елиезер, и Ярив, и Годолия.
19 И дадоха ръцете си че ще отпратят жените си; и като престъпници принесоха за престъплението си овен от стадото.
20 И от Емировите синове, Ананий и Зевадия.
21 И от Харимовите синове, Маасия, и Илия, и Семаия, и Иехиил, и Озия.
22 И от Пасхоровите синове, Елиоинай, Маасия, Исмаил, Натанаил, Иозавад, и Еласа.
23 А от Левитите, Иозавад, и Семей, и Келаия, (той е Келита), Пефаия, Юда, и Елиезер.
24 И от певците, Елиасив. И от вратарите, Селум, и Телем, и Урий.
25 А от Израил, от Фаросовите синове, Рамия, Иезия, и Мелхия, и Миамин, и Елеазар, и Мелхия, и Ванаия.
26 И от Еламовите синове: Матания, Захария, и Иехиил, и Авдий, и Иеримот, и Илия.
27 И от Затуевите синове, Елиоинай, Елиасив, Матания, и Иеримот, и Завад, и Азиза.
28 А от Виваевите синове, Иоанан, Анания, Завай, и Атлай.
29 И от Ваниевите синове, Месулам, Малух, и Адаия, Ясув, и Сеал, и Рамот.
30 И от синовете на Фаат-моава, Адна, и Хелал, Ванаия, Маасия, Матания, Веселеил, и Вануй, и Манасия.
31 И от Харимовите синове, Елиезер, Иесия, Мелхия, Семаия, и Симеон.
32 Вениамин, Малух, и Самария.
33 От Асумовите синове, Матенай, Матата, Завад, Елифалет, Иеремай, Манасия, и Семей.
34 От Ваниевите синове, Маадай, Амрам, и Уил,
35 Ванаия, Ведеия, Хелуй,
36 Вания, Меримот, Елиасив,
37 Матания, Матенай, и Яасо,
38 и Ваний, и Вануй, и Семей,
39 и Селемия, и Натан, и Адаия,
40 Махнадевай, Сасай, Сарай,
41 Азареил, и Селемия, Самария,
42 Селум, Амария, и Иосиф.
43 От Невоевите синове, Иеиил, Мататия, Завад, Зевина, Ядав, и Иоил, и Ванаия.
44 Всички тези бяха взели чужди жени; и някои от тех имаха жени от които бяха родили чада.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10