Търсене в Библията онлайн
 
Ездра 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Тогаз пророците, пророк Агей, и Захария Идовът син, пророчествуваха на Юдеите които бяха в Юдея и Ерусалим, в името на Бога Израилева.
2 Тогаз станаха Зоровавел Салатииловът син и Исус Иоседековът син та начнаха да градят дома Божий който е в Ерусалим; и с тях пророците Божии им помагаха.
3 В това време дойдоха при тях Татанай областникът отсам реката, и Сетар-вознай, и съслужителите им та им рекоха така: Кой ви заповяда да градите този дом и да въздигате тази стена?
4 И тогаз им казахме кои са имената на мъжете които градят това здание.
5 Но върху старейшините на Юдеите беше окото на техния Бог; и не могоха да ги спрат доде отиде работата при Дария; и тогаз дадоха ответ чрез послание за това.
6 Препис на посланието което Татанай областникът отсам реката, и Сетар-вознай, и съслужителите му Афарсахците които са отсам реката проводиха на цар Дария.
7 Проводиха му послание в което бе писано така:
- Царю Дарию всяко благополучие!
8 Ведомо да бъде на царя че ходихме в Юдейската област към дома на великаго Бога; и той се гради с големи камене, и турят се дърва в стените; и това дело се прави скоро и успява в ръцете им.
9 А като попитахме онези старейшини говорихме им така: Кой ви заповяда да градите този дом и да въздигате тези стени?
10 Още и за имената им попитахме, за да ти явим, и да ти пишем имената на мъжете които са главатарите им.
11 И отговориха ни така и рекоха: Ние сме раби на Бога небеснаго и земнаго, и градим дома който е бил съграден преди много уже години, който велик Израилев цар съгради и свърши.
12 Но отците ни като разгневиха Бога небеснаго, предаде ги в ръката на Навуходоносора Вавилонския цар, Халдееца, та съсипа този дом, и пресели людете у Вавилон.
13 Но в първото лето на Кира Вавилонския цар, цар Кир даде повеление да се съгради този Божий дом.
14 Още и златните и сребърните съсъди на Божия дом които Навуходоносор бе взел от храма що бе в Ерусалим та ги бе отнесъл в храма на Вавилон, тях Кир царят дигна от Вавилонския храм, та се предадоха на именуемия Сасавасар когото бе направил областник;
15 и рече му: Вземи тези съсъди, иди, занес ги в храма който е в Ерусалим, и Божият дом нека се съгради на мястото си.
16 Тогаз дойде този Сасавасар та тури основанията на Божия дом който е в Ерусалим; и от онова време до сега се гради, и не се е свършил.
17 Сега прочее, ако е угодно на царя, нека се придири в царското съкровищно хранилище там у Вавилон ако е истина че се е издало повеление от цар Кира да се съгради този Божий дом в Ерусалим; и нека ни проводи царят волята си за това.

Глава 6
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10