Търсене в Библията онлайн
 
Ездра 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Тогаз цар Дарий издаде повеление, та придириха в книгохранилищата дето се полагат съкровищата у Вавилон;
2 и намери се в Ахмета, в палата който е в областта на Мидяните, един свитък, и в него имаше едно таквоз паметописание: -
3 В първото лето на царя Кира, цар Кир издаде повеление за този Божий дом в Ерусалим: Да се съгради домът, место в което се приносят жъртви, и да се турят основанията му здрави: височината му шестдесет лакти, ширината му шестдесет лакти,
4 три реда големи камене, и един ред нови дърва; и иждивенията да се дадат от царския дом.
5 Златните още и сребърните съсъди на Божия дом, които Навуходоносор взе от храма който бе в Ерусалим та ги донесе у Вавилон, да се дадат назад, и да се повърнат на храма в Ерусалим, всеки на мястото си, и да се положат в Божия дом.
6 Сега, прочее, Татанае, областниче оттатък реката, Сетар-вознае, и съслужителите ви Афарсахците които са оттатък реката, отдалечете се от там.
7 Оставете делото на този Божий дом: областникът на Юдеите и старейшините на Юдеите нека съградят този Божий дом на мястото му.
8 Издаде се още от мене и повеление що има да направите на старейшините на тези Юдеи за съграждането на този Божий дом: от царския имот, от данъка на жителите оттатък реката, ще се дадат незабавно иждивенията на тези человеци, за да се не възбранят.
9 И от каквото нещо имат потреба, - и телци, и овни, и агнета за всесъженията на небеснаго Бога, жито, сол, вино, и елей, - според искането на свещениците които са в Ерусалим нека им се дават всеки ден без лишение,
10 за да приносят благовонни жъртви на небеснаго Бога, и да се молят за живота на царя и на синовете му.
11 Издаде се още от мене и повеление на всеки человек който би променил това слово, да се изкърти дърво от дома му та да се възправи, и да се обеси на него, а за това къщата му да бъде гноище.
12 и Бог който насели името си там да изтреби всеки цар и народ които би прострял ръката си за да промени нещо, щото да съсипе този Божий дом който е в Ерусалим. Аз Дарий издадох повелението: да се извърши незабавно.
13 Тогаз Татанай областникът отсам реката, Сетар-вознай, и съслужителите им, според заповяданото от цар Дария така направиха незабавно.
14 И Юдейските старейшини градяха и успяваха, чрез пророчеството на пророк Агея и на Захария Идовия син. И съградиха и свършиха, според заповедването на Бога Израилева, и според заповедта на Кира, и Дария, и Артаксеркса Персийския цар.
15 И свърши се този дом в третия ден от месец Адар, в шестото лето на царуването на цар Дария.
16 И Израилевите синове, свещениците, и Левитите, и другите от синовете на пленението обновиха с веселие този Божий дом;
17 и за обновлението на този Божий дом принесоха сто юнца, двесте овна, четиристотин агнета, и, в приношение за грях за всичкия Израил, дванадесет ярци, според числото на Израилевите племена.
18 И поставиха свещениците в чиновете им, и Левитите в отделенията им, за Божията служба която е в Ерусалим, според писаното в Моисеевата книга.
19 И синовете на пленението направиха пасхата в четиринадесетия ден на първия месец;
20 защото свещениците и Левитите се очистиха заедно: всичките станаха чисти, и заклаха пасхата за всичките синове на пленението, и за братята си свещениците, и за себе си.
21 И ядоха Израилевите синове които се върнаха от пленението, и всички които се отлъчиха от нечистотата на езичниците на оназ земя и се присъединиха при тях за да потърсят Господа Бога Израилева.
22 И направиха праздника на безквасните седем дни с веселие; защото ги развесели Господ, и обърнаха към тях сърдцето на Асирийския цар, за да укрепи ръцете им в делото на дома на Бога, Израилевия Бог.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10