Търсене в Библията онлайн
 
Ездра 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 И след тези събития, в царуването на Артаксеркса Персийския цар, Ездра синът на Сараия, Сараия син на Азария, Азария син на Хелкия,
2 Хелкия син на Селума, Селум син на Садока, Садок син на Ахитова,
3 Ахитов син на Амария, Амария син на Азария, Азария син на Мераиота,
4 Мераиот син на Зараия, Зараия син на Озия, Озий син на Вукия,
5 Вукий син на Ависуя, Ависуй син на Финееса, Финеес син на Елеазара, Елеазар син на Аарона първия свещеник,
6 Този Ездра възлезе от Вавилон. И бе книжник изкусен в Моисеевия закон който даде Господ Бог Израилев; и царят му дари всичките му прошения, според ръката на Господа неговия Бог над него.
7 И възлязоха и некои от Израилевите синове, и от свещениците, и Левитите, и певците, и вратарите, и Нетинимите в Ерусалим, в седмото лето на цар Артаксеркса;
8 и дойде в Ерусалим в петия месец на седмото лето на царя.
9 Защото в първия ден на първия месец начна той да възлиза от Вавилон, и в първия ден на петия месец дойде в Ерусалим според добрата ръка на неговия Бог над него.
10 Понеже Ездра бе приготвил сърдцето си за да търси закона Господен, и да извършва, и да учи в Израил повеления и съдове.
11 А този е преписът на писмото което цар Артаксеркс даде на Ездра свещеника, книжника, книжник в думите на заповедите Господни и в повеленията му към Израиля: -
12 Артаксеркс цар на царете към Ездра свещеника, книжника в закона на небеснаго Бога, съвършения, и прочее.
13 Издаде се от мене повеление щото всички които са от людете на Израиля, и от свещениците, и от Левитите в царството ми, които би поискали доброволно да идат в Ерусалим, да отидат с тебе.
14 Защото се провождаш от царя и от седемте му съветници за да посетиш Юдея и Ерусалим според закона на Бога твоего който е в ръката ти,
15 и да занесеш среброто и златото което царят и съветниците му принесоха доброволно на Бога Израилева, на когото обиталището е в Ерусалим,
16 и всичкото сребро и злато колкото събереш по всичката Вавилонска област, с доброволните приношения на людете и на свещениците които приносят доброволно за дома на Бога своего в Ерусалим;
17 за да купиш скоро с това сребро юнци, овни, агнета, и хлебните им приношения и възлиянията им, да ги принесеш на олтаря в дома на Бога вашего който е в Ерусалим.
18 И всичко каквото се види угодно тебе и на братята ти да направите с останалото сребро и злато, направете го според волята на Бога вашего.
19 И съсъдите които ти са дадени за службата на дома на Бога твоего предай пред Бога Ерусалимскаго.
20 И каквото повече потрябва за дома на Бога твоего, каквото се случи да иждивиш, иждиви от царското съкровище.
21 И от мене, мене цар Артаксеркса, издаде се повеление на всичките съкровищници които са оттатък реката, всичко каквото поиска от вас Ездра свещеникът, книжникът в закона на Бога небеснаго, да става скоро,
22 до сто таланта сребро, и до сто кора жито, и до сто вати вино, и до сто вати елей, и сол неопределена.
23 Всичко каквото е заповядано от Бога небеснаго нека стане прилежно за дома на Бога небеснаго; за да не дойде гнев върху царството на царя и на синовете му.
24 Още се уведомява вам че на никого от свещениците, и Левитите, певците, вратарите, Нетинимите, и от слугите на този Божий дом не ще бъде узаконено да се наложи данък, мито, или пошлина на тях.
25 И ти, Ездро, според мъдростта на Бога твоего що имаш, постави съдии и управители за да съдят всичките люде които са оттатък реката, всичките които знаят законите на Бога твоего; и учете които не знаят.
26 И всеки който не прави закона на Бога твоего и закона на царя, нека се извършва скоро съд върх него, или за смърт, или за заточение, или за присвоение на имот, или за тъмница.
27 Благословен Господ Бог на нашите отци който даде такова нещо в сърдцето на царя, да прослави дома на Господа който е в Ерусалим,
28 и направи да намеря милост пред царя и съветниците му, и пред всичките силни князове на царя! И аз се укрепих според ръката на Господа моего над мене, и събрах от Израиля кметове за да възлязат купно с мене.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10