Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 В тоя ден се чете в книгата на Моисея, и людете слушаха; намери се писано в нея че Амонците и Моавците не трябваше да влязат в събранието Божие до века,
2 защото не посрещнаха Израилевите синове с хляб и вода, но наеха Валама против тях за да ги прокълне, но Бог наш обърна клетвата в благословение.
3 И като чуха закона, отлъчиха от Израиля всяко смесено.
4 А преди това, Елиасив свещеникът, който имаше настоятелството върху стаите на дома на Бога нашего, беше се сродил с Товия,
5 и приготвил бе за него голяма стая, дето по-напред туряха хлебните приншения, ливана, и съсъдите, и десетъците от житото, от виното, и от елея, отредените за Левитите и за певците и за вратарите, и приношенията за свещениците.
6 Но въ всичко това време, аз не бях в Ерусалим; защото в тридесет и второто лето на Артаксеркса Вавилонския цар отидох при царя. И след няколко дни изпросих воля от царя,
7 та дойдох в Ерусалим, и научих се за злото, което Елиасив направил за Товия като приготвил за него стая в дворовете на дома Божий.
8 И стана ми много мъчно; и изхвърлих вън от стаята всичките къщни съсъди на Товия.
9 И заповядах, та очистиха стаите, и внесох пак там съсъдите на дома Божий, хлебните приношения и ливана.
10 И научих се, че дяловете на Левитите не били им дадени, защото Левитите и певците които вършеха делото на служенето бяха побегнали всеки в селото си.
11 И обличих кметовете и рекох: Защо е оставен домът Божий? И събрах ги та ги поставих на местото им.
12 Тогаз донесе всичкий Юда в съкровищата десетъка от житото и от виното и от елея.
13 И поставих съкровищници върху съкровищата, Селемия свещеника, и Садока писеца, и от Левитите Федаия, и при тях Анана сина на Закхура, Матаниевия син, защото се считаха за верни; и делото им бе да раздават на братята си.
14 Помни ме, Боже мой, за това, и не заличавай добрините ми които направих за дома на Бога моего и в наредите му.
15 През онези дни видях неколцина в Юдея че в събота тъпчеха грозде в жлеба, и вносяха снопе и товаряха на осли и вино, грозде, и смокви, и всякакви товари, които докарваха в Ерусалим в съботен ден; и засвидетелствувах против тях в деня в който продаваха храна.
16 И Тиряните които живееха в него доносяха риба и всякакви неща за продаване та продаваха в събота на Юдините синове и в Ерусалим.
17 И обличих благородните от Юда и рекох им: Какво е това зло което правите вие и осквернявате съботния ден?
18 Не правеха ли така отците ви, та докара Бог наш всичко това зло на нас и на този град? А вие прилагате гняв на Израиля като осквернявате съботата.
19 Заради това, когато начна да мръкнува в Ерусалимските порти преди съботата, рекох, та затвориха вратата, и заповядах да се не отварят до подир събота; и поставих в портите неколцина от моите слуги за да не влезе товар в съботен ден.
20 И пренощуваха търговците и продавците на всякакви неща за продаване вън от Ерусалим еднъж, дваж.
21 Тогаз засвидетелствувах против тях и рекох им: Защо нощувате пред стената? Ако повторите, ще туря ръка на вас. От тогаз не дойдоха в събота.
22 И рекох на Левитите да се очистват и да дохождат да вардят вратата, за да освещават съботния ден. Помни ме, Боже мой, и за това, и помилвай ме според множеството на милостта си.
23 А още в онези дни видях Юдеите които бяха взели жени Азотки, Амонки, и Моавки.
24 И чадата им говореха половин Азотски, а не знаеха да продумат Юдейски, но според езика на всеки народ.
25 И обличих ги, и проклех ги, и бих неколцина от тях, и оскубах им космите, и заклех ги в Бога, и казах: Да не дадете дъщерите си на синовете им, и да не вземете от дъщерите им за синовете си или за себе си.
26 Не съгреши ли така Соломон Израилевът цар? Ако и да не е имало между много народи цар подобен нему, който беше възлюбен от Бога своего, и направи го Бог цар над всичкия Израил, но и него чуждите жени направиха да съгреши.
27 И ние ще ви слушаме ли да правите всичко това голямо зло, да ставате престъпници против Бога нашего като вземате чужди жени?
28 И един от синовете на Иодая сина на Елиасива великия свещеник беше зет на Санавалата Оронеца; за това го изпъдих от мене.
29 Помни ги, Боже мой, защото оскверниха свещенството и завета на свещенството и на Левитите.
30 И очистих ги от всичките чужденци, и определих стражи от свещениците и Левитите, всекиго в делото му;
31 и за приношението на дървата в определени времена, и за начатките. Помни ме, Боже мой, за добро.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13