Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 В тоя ден се чете в книгата на Моисея, и людете слушаха; намери се писано в нея че Амонците и Моавците не трябваше да влязат в събранието Божие до века,
2 защото не посрещнаха Израилевите синове с хляб и вода, но наеха Валама против тях за да ги прокълне, но Бог наш обърна клетвата в благословение.
3 И като чуха закона, отлъчиха от Израиля всяко смесено.
4 А преди това, Елиасив свещеникът, който имаше настоятелството върху стаите на дома на Бога нашего, беше се сродил с Товия,
5 и приготвил бе за него голяма стая, дето по-напред туряха хлебните приншения, ливана, и съсъдите, и десетъците от житото, от виното, и от елея, отредените за Левитите и за певците и за вратарите, и приношенията за свещениците.
6 Но въ всичко това време, аз не бях в Ерусалим; защото в тридесет и второто лето на Артаксеркса Вавилонския цар отидох при царя. И след няколко дни изпросих воля от царя,
7 та дойдох в Ерусалим, и научих се за злото, което Елиасив направил за Товия като приготвил за него стая в дворовете на дома Божий.
8 И стана ми много мъчно; и изхвърлих вън от стаята всичките къщни съсъди на Товия.
9 И заповядах, та очистиха стаите, и внесох пак там съсъдите на дома Божий, хлебните приношения и ливана.
10 И научих се, че дяловете на Левитите не били им дадени, защото Левитите и певците които вършеха делото на служенето бяха побегнали всеки в селото си.
11 И обличих кметовете и рекох: Защо е оставен домът Божий? И събрах ги та ги поставих на местото им.
12 Тогаз донесе всичкий Юда в съкровищата десетъка от житото и от виното и от елея.
13 И поставих съкровищници върху съкровищата, Селемия свещеника, и Садока писеца, и от Левитите Федаия, и при тях Анана сина на Закхура, Матаниевия син, защото се считаха за верни; и делото им бе да раздават на братята си.
14 Помни ме, Боже мой, за това, и не заличавай добрините ми които направих за дома на Бога моего и в наредите му.
15 През онези дни видях неколцина в Юдея че в събота тъпчеха грозде в жлеба, и вносяха снопе и товаряха на осли и вино, грозде, и смокви, и всякакви товари, които докарваха в Ерусалим в съботен ден; и засвидетелствувах против тях в деня в който продаваха храна.
16 И Тиряните които живееха в него доносяха риба и всякакви неща за продаване та продаваха в събота на Юдините синове и в Ерусалим.
17 И обличих благородните от Юда и рекох им: Какво е това зло което правите вие и осквернявате съботния ден?
18 Не правеха ли така отците ви, та докара Бог наш всичко това зло на нас и на този град? А вие прилагате гняв на Израиля като осквернявате съботата.
19 Заради това, когато начна да мръкнува в Ерусалимските порти преди съботата, рекох, та затвориха вратата, и заповядах да се не отварят до подир събота; и поставих в портите неколцина от моите слуги за да не влезе товар в съботен ден.
20 И пренощуваха търговците и продавците на всякакви неща за продаване вън от Ерусалим еднъж, дваж.
21 Тогаз засвидетелствувах против тях и рекох им: Защо нощувате пред стената? Ако повторите, ще туря ръка на вас. От тогаз не дойдоха в събота.
22 И рекох на Левитите да се очистват и да дохождат да вардят вратата, за да освещават съботния ден. Помни ме, Боже мой, и за това, и помилвай ме според множеството на милостта си.
23 А още в онези дни видях Юдеите които бяха взели жени Азотки, Амонки, и Моавки.
24 И чадата им говореха половин Азотски, а не знаеха да продумат Юдейски, но според езика на всеки народ.
25 И обличих ги, и проклех ги, и бих неколцина от тях, и оскубах им космите, и заклех ги в Бога, и казах: Да не дадете дъщерите си на синовете им, и да не вземете от дъщерите им за синовете си или за себе си.
26 Не съгреши ли така Соломон Израилевът цар? Ако и да не е имало между много народи цар подобен нему, който беше възлюбен от Бога своего, и направи го Бог цар над всичкия Израил, но и него чуждите жени направиха да съгреши.
27 И ние ще ви слушаме ли да правите всичко това голямо зло, да ставате престъпници против Бога нашего като вземате чужди жени?
28 И един от синовете на Иодая сина на Елиасива великия свещеник беше зет на Санавалата Оронеца; за това го изпъдих от мене.
29 Помни ги, Боже мой, защото оскверниха свещенството и завета на свещенството и на Левитите.
30 И очистих ги от всичките чужденци, и определих стражи от свещениците и Левитите, всекиго в делото му;
31 и за приношението на дървата в определени времена, и за начатките. Помни ме, Боже мой, за добро.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13