Търсене в Библията онлайн
 
Неемия 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Тогаз стана Елиасив великият свещеник и братята му свещениците станаха та съградиха овчата порта; те я осветиха, и поставиха дверите й, и осветиха я до стълпа Мея, до стълпа Ананеил.
2 И до него съградиха Иерихонските мъже. И до тях съгради Закхур, Имриевът син.
3 А рибната порта съградиха Сенаевите синове, които я направиха, и поставиха дверите й, ключалниците й, и вереите й.
4 И тях поправи Меримот синът на Урия, Акосовия син. И до него поправи Месулам син на Варахия, Месизавеиловия син. И до него поправи Садок Ваанаевът син.
5 И до него поправиха Текойците; но големците им не подложиха врата си в делото на Господа своего.
6 И ветхата порта поправи Иодай Фасеевът син и Месулам Весодиевът син: те я направиха, и поставиха дверите й, и ключалниците й, и вереите й.
7 И то тях поправи Мелатия Гаваонецът и Ядон Меронотецът, мъже от Гаваон и от Масфа, до престола на областника на онези отсам реката.
8 До тях поправи Озиил Арахиевът син, от златарите. И до него поправи Анания, който бе от мироварците; и оставиха Ерусалим до широката стена.
9 И до него поправи Рафаия Оровът син, началникът на половината окръжие на Ерусалим.
10 И до него поправи Иедаия, Арумафовът син, и срещу дома си. И до него поправи Хатус Асаваниевът син.
11 Мелхия Харимовът син и Асув Фаат-моавовът син поправиха другата част и стълпа на пещите.
12 И до тях поправи Селум Алоисовът син, началникът на половината окръжие на Ерусалим, той и дъщерите му.
13 Портата на дола поправи Анун и жителите на Заноя: те я съградиха, и поставиха дверите й, ключалниците й, и вереите й; и тисяща лакти в стената до портата на гноището.
14 А портата на гноището поправи Мелхия, Рихавовът син, началникът на Вет-акаремското окръжие: той я съгради, и постави дверите й, ключалниците й, и вереите й.
15 А портата на източника поправи Селун Холозеевът син, началникът на Масфафското окръжие: той я съгради, и направи я, и постави дверите й, ключалниците й, и вереите й, и стената на Силоамския водоем при царската градина, и до стъпалата които слазят до Давидовия град.
16 След него поправи Неемия Азвуковът син, началникът на половината Вет-сурско окръжие, до срещу Давидовите гробища, и до направения водоем, и до дома на крепките.
17 След него поправиха Левитите, Реум, Ваниевът син. До него поправи Асавия началникът на половината Кеилско окръжие, за окръжието си.
18 След него поправиха братята им, Вавай Инададовът син, началникът на другата половина на Кеилското окръжие.
19 И до него поправи Есер Исусовът син, началникът на Масфа, друга част срещу възхода към оръжницата на ъгъла.
20 След него Варух Заваевът син поправи с ревност другата част, от ъгъла до дверите на дома на Елиасива великия свещеник.
21 След него поправи Меримот синът на Урия, Акосовия син, друга част, от дверите на Елиасивовия дом до свършъка на Елиасивовия дом.
22 И след него поправиха свещениците, жителите на околността.
23 След тях поправиха Вениамин и Асув срещу дома си. След тях поправи Азария синът на Маасия, Ананиевия син, при дома си.
24 След него поправи Вануй Инададовът син друга част, от дома на Азария до къта, дори до ъгъла.
25 Фалал Узаевът син поправи срещу къта, и стълпа издадения от високия царски дом който бе при двора на тъмницата. След него, Федаия Фаросовът син.
26 А Нетинимите живееха в Офил; и поправиха до срещната порта на водата към изток и до издадения стълп.
27 След тях Текойците поправиха друга част, срещу големия издаден стълп и до стената на Офил.
28 Отгоре на конската порта поправиха свещениците, всеки срещу дома си.
29 След тях поправи Садок Емировът син срещу дома си. И след него поправи Семаия Сеханиевът син, стражът на източната порта.
30 След него поправи Анания Селемиевът син и Анун шестият Салафов син друга част. След него поправи Месулам Варахиинът син срещу жилището си.
31 След него поправи Мелхия Сарефиевът син до дома на Нетинимите и на търговците, срещу вратата Мифкад, и до възхода на ъгъла.
32 А между възхода на ъгъла и овчата порта поправиха златарите и търговците.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13