Търсене в Библията онлайн
 
Естир 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 И тури цар Асуир данък на земята и на морските острови.
2 А всичките деяния на силата му и крепостта му, и описанието на величието на Мардохея на което го царят възведе, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Персийските и Мидските царе?
3 Защото Мардохей Юдеинът стана втори след цар Асуира, и голям между Юдеите, и благоприятен на множеството от братята си, и търсеше доброто на народа си, и говореше мир за всичкото си семе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10