Търсене в Библията онлайн
 
Естир 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 И цар Асуир наложи данък на земята и на морските острови.
2 А всичките му силни и могъществени дела, и описанието на величието, на което царят въздигна Мардохея, не са ли написани в Книгата на летописите на персийските и мидийските царе?
3 Защото юдеинът Мардохей стана втори подир цар Асуира, велик между юдеите и благоугоден на многото си братя, като търсеше доброто на людете си и говореше мир за целия си род.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10