Търсене в Библията онлайн
 
Естир 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 И след тези събития, като се укроти яростта на цар Асуира, напомни си за Астин, и що бе направила тя, и какво беше се решило против нея.
2 И рекоха царските раби които му слугуваха: Да се потърсят за царя млади девици, красни на глед;
3 и да определи царят настоятели по всичките области на царството си, и да съберат в Суса столицата всичките млади девици красни на глед в женския дом под ръката на Игая царския скопец, стража на жените; и да им се дадат потребните им за сглаждане тям.
4 И младата която бъде угодна на царя да бъде царица вместо Астин. И това нещо биде угодно на царя; и направи така.
5 Имаше в Суса столицата един человек Юдеин на име Мардохей, син ма Яира, син на Семея, син на Киса, Вениаминеца;
6 който беше пленен от Ерусалим с пленниците които се плениха със Иехония Юдиния цар, които плени Навуходоносор Вавилонският цар.
7 И той възпита Адаса (която е Естир,) дъщерята на стрика си, защото тя нямаше нито баща нито майка; и момичето бе прилично и красно на глед; което като умря баща му и майка му Мардохей го взе за своя дъщеря.
8 И като се чу изречението на царя и повелението му, и когато се събраха много момичета в Суса столицата под ръката на Игая, доведе се и Естир в царския дом под ръката на Игая, стража на жените.
9 И момичето биде угодно нему и намери благодат пред него, та побърза да й даде потребните за сглаждането й и дела й; даде й още и седемте момичета определените и от царския дом, и преведе и нея и момичетата и в най-доброто място на женския дом.
10 Естир не изяви народа си нито рода си; защото Мардохей беше й заповядал да не яви.
11 И всеки ден ходеше Мардохей пред двора на женския дом за да се научава как е Естир и какво ще стане за нея.
12 А когато дохождаше времето на всяка мома за да влезе при цар Асуира, като стоеше дванадесет месеца според обикновеното за жените, (защото така се изпълняха дните на сглаждането им, шест месеци се мажеха със смирнен елей, и шест месеци с аромати и с други женски сглади,)
13 то така влязваше момата при царя: всичко каквото речеше даваше й се, за да вземе със себе си от женския дом в царския дом.
14 Вечер влязваше, а заран се вращаше във втория женски дом под ръката на Саасгаза, царския скопец, който пазеше наложниците: не влязваше вече при царя освен ако я поискаше царят и се повикваше именно.
15 А когато пристигна времето да влезе при царя Естир дъщерята на Авихаиля, стриката на Мардохея, която беше взел той за своя дъщеря, не поиска друго освен каквото определи Игай царският скопец, стражът на жените. И Естир намираше благодат пред всичките които я гледаха.
16 И заведена биде Естир при цар Асуира в царския му дом, в десетия месец, той е месец Тевет, в седмото лето на царуването му.
17 И възлюби царят Естир повече от всичките жени; и намери тя благодат и милост пред него повече от всичките девици; и тури царския венец на главата й, и направи я царица вместо Астин.
18 Тогаз направи царят голям пир на всичките си князове и на рабите си, пира на Естир; и направи облекчение в областите, и даде дарове, според както бе прилично на царя.
19 И когато се събраха девиците втори път, тогаз седеше Мардохей в царските врата.
20 Естир не яви рода си нито народа си, както й заповяда Мардохей; защото Естир правеше по заповедта на Мардохей, както когато се възпитаваше при него.
21 В онези дни, като седеше Мардохей в царските врата, двама от царските скопци, Вихтан и Терес, от тези които пазеха входа, разгневиха се, и искаха да турят ръка върх цар Асуира.
22 А това нещо стана известно на Мардохея, и обади го на Естир царицата; а Естир обади на царя в името на Мардохея.
23 И като стана изпитване за това нещо, намери се така; за това обесени бидоха и двамата на дърво; и се писа в книгата на летовниците пред царя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10