Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Естир 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 А Мардохея, като се научи за всичко що бе станало, раздра дрехите си, и облече се с вретище с пепел, и излезе всред града та викаше с голямо и горко викане.
2 И дойде до пред царските врата; защото никой не можеше да излезе в царските врата облечен с вретище.
3 И у всяка област дето стигна тая царска заповед и повелението му стана между Юдеите голямо сетувание, пост, и плач, и ридание: мнозина имаха под себе си постлано вретище и пепел.
4 И влезнаха слугите на Естир и скопците й та й известиха за това. И смути се царицата много; и проводи дрехи за да облекат Мардохея и да съблекат вретището му от него; но той не прие.
5 Тогаз повикна Естир Атаха, от скопците на царя, когото бе определил той за слуговане ней, и заповяда му за Мардохея да се научи що е това, и защо е то.
6 И излезе Атах при Мардохея в стъгдата на града която бе пред царските врата.
7 И обади му Мардохей всичко що му стана, и количеството на среброто, което Аман обеща да плати на царското съкровище за Юдеите за да ги погуби.
8 И даде му преписа от писмото на повелението което бе издадено в Суса да ги погубят, за да го яви на Естир, и да й извести, и да й заръча да влезе при царя да му се помоли, и да направи прошение нему за народа си.
9 И дойде Атах та извести на Естир думите на Мардохея.
10 А Естир говори на Атаха, и даде му заповед към Мардохея:
11 Всичките царски раби и людете на царските области знаят че който мъж или жена влезе при царя невикан у вътрешния двор, един закон е за него да се убива, освен онзи към когото царят би прострял златния скиптър за да остане жив; но аз не съм повикана да вляза при царя има тридесет дни.
12 И известиха на Мардохея думите Естирини.
13 Тогаз Мардохей заръча да отговорят на Естир: Не мисли в себе си че от всичките Юдеи ти ще се избавиш в царския дом.
14 Защото ако премълчиш съвсем в това време, ще дойде от другаде помощ и спсение на Юдеите, но ти и домът на отца ти ще погинете; и кой знае дали не си дошла ти на царството за таквоз време каквото е това?
15 Тогаз заповяда Естир да отговорят на Мардохея:
16 Иди събери всичките Юдеи които се намират във Суса, и постете за мене, и не яжте и не пийте три дни нощя и деня; и аз и слугините ми ще постим подобно; и тогаз ще вляза при царя, което не е според закона; и ако погина, да погина.
17 И отиде Мардохей та направи всичко що му заповяда Естир.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10