Търсене в Библията онлайн
 
Естир 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 А Мардохея, като се научи за всичко що бе станало, раздра дрехите си, и облече се с вретище с пепел, и излезе всред града та викаше с голямо и горко викане.
2 И дойде до пред царските врата; защото никой не можеше да излезе в царските врата облечен с вретище.
3 И у всяка област дето стигна тая царска заповед и повелението му стана между Юдеите голямо сетувание, пост, и плач, и ридание: мнозина имаха под себе си постлано вретище и пепел.
4 И влезнаха слугите на Естир и скопците й та й известиха за това. И смути се царицата много; и проводи дрехи за да облекат Мардохея и да съблекат вретището му от него; но той не прие.
5 Тогаз повикна Естир Атаха, от скопците на царя, когото бе определил той за слуговане ней, и заповяда му за Мардохея да се научи що е това, и защо е то.
6 И излезе Атах при Мардохея в стъгдата на града която бе пред царските врата.
7 И обади му Мардохей всичко що му стана, и количеството на среброто, което Аман обеща да плати на царското съкровище за Юдеите за да ги погуби.
8 И даде му преписа от писмото на повелението което бе издадено в Суса да ги погубят, за да го яви на Естир, и да й извести, и да й заръча да влезе при царя да му се помоли, и да направи прошение нему за народа си.
9 И дойде Атах та извести на Естир думите на Мардохея.
10 А Естир говори на Атаха, и даде му заповед към Мардохея:
11 Всичките царски раби и людете на царските области знаят че който мъж или жена влезе при царя невикан у вътрешния двор, един закон е за него да се убива, освен онзи към когото царят би прострял златния скиптър за да остане жив; но аз не съм повикана да вляза при царя има тридесет дни.
12 И известиха на Мардохея думите Естирини.
13 Тогаз Мардохей заръча да отговорят на Естир: Не мисли в себе си че от всичките Юдеи ти ще се избавиш в царския дом.
14 Защото ако премълчиш съвсем в това време, ще дойде от другаде помощ и спсение на Юдеите, но ти и домът на отца ти ще погинете; и кой знае дали не си дошла ти на царството за таквоз време каквото е това?
15 Тогаз заповяда Естир да отговорят на Мардохея:
16 Иди събери всичките Юдеи които се намират във Суса, и постете за мене, и не яжте и не пийте три дни нощя и деня; и аз и слугините ми ще постим подобно; и тогаз ще вляза при царя, което не е според закона; и ако погина, да погина.
17 И отиде Мардохей та направи всичко що му заповяда Естир.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10