Търсене в Библията онлайн
 
Естир 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 А в третия ден Естир се облече с царските си дрехи, и застана у вътрешния двор на царския палат срещу дома на царя; а царят седеше на царския си престол в царския дом, срещу вратата на дома.
2 И като видя царят че стоеше в двора Естир царицата, намери тя благодат пред него, и простря царят към Естир златния скиптър който държеше в ръката си, и приближи се Естир та се допря при краят на скиптра.
3 И рече й царят: що искаш, царице Естир? и кое е искането ти? И до половината от царството ще ти се даде.
4 И отговори Естир: Ако е угодно на царя, да дойде царят и Аман днес на пира който приготвих за него.
5 И рече царят: Повикайте скоро Амана да направи думата на Естир. И дойдоха царят и Аман на пира който направи Естир.
6 И като пиеха вино рече царят на Естир: Що е прошението ти? и ще ти се даде; и що е искането ти? и ще бъде и до половината от царството.
7 Тогаз отговори Естир и рече: Прошението ми и искането ми е:
8 ако съм намерила благодат пред царя, и ако е угодно на царя да изпълни прошението ми и да направи искането ми, нека дойде царят и Аман на пира който ще приготвя за тях, и утре ще направя според словото на царя.
9 И излезе Аман в този ден радостен и с весело сърдце; но когато видя Аман Мардохея при царските врата че не стана нито се поклати за него, изпълни се Аман с ярост против Мардохея.
10 Но Аман удържа себе си; и като влезе в дома си проводи та повика приятелите си, и Зереса жена си;
11 И приказа им Аман за славата на богатството си, и за многото си чада, и как го е възвеличил царят, и как го е възвисил над князовете и царските раби.
12 И рече Аман: Даже и царицата Естир не покани другиго на пира който направи, но само мене с царя; още и утре съм поканен при нея с царя.
13 Но всичко това не ме благодари доде гледам Мардохея Юдеина да седи при царските врата.
14 И рече му Зереса жена му и всичките му приятели: Да се приготви едно дърво високо петдесет лакти, и утре речи на царя да се обеси Мардохей на него: тогаз иди радостен с царя на пира. И това нещо биде угодно Аману; и приготви дървото.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10