Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Естир 5 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 А в третия ден Естир се облече с царските си дрехи, и застана у вътрешния двор на царския палат срещу дома на царя; а царят седеше на царския си престол в царския дом, срещу вратата на дома.
2 И като видя царят че стоеше в двора Естир царицата, намери тя благодат пред него, и простря царят към Естир златния скиптър който държеше в ръката си, и приближи се Естир та се допря при краят на скиптра.
3 И рече й царят: що искаш, царице Естир? и кое е искането ти? И до половината от царството ще ти се даде.
4 И отговори Естир: Ако е угодно на царя, да дойде царят и Аман днес на пира който приготвих за него.
5 И рече царят: Повикайте скоро Амана да направи думата на Естир. И дойдоха царят и Аман на пира който направи Естир.
6 И като пиеха вино рече царят на Естир: Що е прошението ти? и ще ти се даде; и що е искането ти? и ще бъде и до половината от царството.
7 Тогаз отговори Естир и рече: Прошението ми и искането ми е:
8 ако съм намерила благодат пред царя, и ако е угодно на царя да изпълни прошението ми и да направи искането ми, нека дойде царят и Аман на пира който ще приготвя за тях, и утре ще направя според словото на царя.
9 И излезе Аман в този ден радостен и с весело сърдце; но когато видя Аман Мардохея при царските врата че не стана нито се поклати за него, изпълни се Аман с ярост против Мардохея.
10 Но Аман удържа себе си; и като влезе в дома си проводи та повика приятелите си, и Зереса жена си;
11 И приказа им Аман за славата на богатството си, и за многото си чада, и как го е възвеличил царят, и как го е възвисил над князовете и царските раби.
12 И рече Аман: Даже и царицата Естир не покани другиго на пира който направи, но само мене с царя; още и утре съм поканен при нея с царя.
13 Но всичко това не ме благодари доде гледам Мардохея Юдеина да седи при царските врата.
14 И рече му Зереса жена му и всичките му приятели: Да се приготви едно дърво високо петдесет лакти, и утре речи на царя да се обеси Мардохей на него: тогаз иди радостен с царя на пира. И това нещо биде угодно Аману; и приготви дървото.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10