Търсене в Библията онлайн
 
Естир 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 В онзи ден цар Асуир даде на Естир дома на Амана неприятеля на Юдеите. И дойде Мардохей при царя; защото Естир яви що й беше той.
2 И извади царят пръстена си който бе взел от Амана, и даде го на Мардохея. И постави Естир Мардохея над дома на Амана.
3 И говори пак Естир пред царя, и припадна на нозете му, и моли му се със сълзи да унищожи злото на Амана Агееца, и неговото ухищрение което ухитри против Юдеите.
4 И простря царя златния скиптър към Естир. Тогаз се възправи Естир, застана пред царя,
5 и рече: Ако е угодно на царя, и ако съм намерила благодат пред него, и се види право това нещо на царя, и му съм угодна, нека се пише да се повърнат писмата ухищрените от Амана сина на Амедата, Агагеца, които писа да се погубят Юдеите по всичките области на царя;
6 защото как мога да търпя да видя злото което ще намери народа ми? или как мога да търпя да видя погинването на рода си?
7 Тогаз рече цар Асуир на Естир царицата и на Мардохея Юдеина: Ето, дадох на Естир дома на Амана; и обесиха него на дървото, защото простре ръката си против Юдеите.
8 Вие прочее пишете на Юдеите както ви се види добро, в името на царя, и запечатайте с царския пръстен; защото писмото което е писано в името на царя и запечатано с царския пръстен не се повръща.
9 И повикаха се царските писци в онова време, в третия месец, той е месец Сиван; в двадесет и третия негов ден; и писа се по всичко както заповяда Мардохей на Юдеите и на сатрапите и областниците и началниците на областите които бяха от Индия до Етиопия, сто двадесет и седем области, във всяка област според буквите й, и на всеки народ според езика му, и на Юдеите според буквите им и според езика им.
10 И писа в името на царя Асуира, и запечати го с царския пръстен, и чрез скороходци конеездци които ездеха на бързи коне и мъски от кобили изпроводи писмата,
11 чрез които царят допущаше на Юдеите които бяха във всеки град да се съберат и да станат за живота си, да погубят, да убият, и да изтребят всичката сила на людете и на областта които би ги нападнали, деца и жени, и користите им да разграбят,
12 в един ден, по всичките области на цар Асуира, в тринадесетия ден на дванадесетия месец, той е месец Адар.
13 Преписът на писмото, което бе за раздаване на заповедта по всяка област, обнародва се на всичките люде, за да са Юдеите готови в онзи ден да си отмъстят против неприятелите си.
14 И излязоха скороходците които ездеха на бързи коне и мъски, и бързаха, понуждавани от царската заповед. И повелението се издаде в Суса столицата.
15 А Мардохей излезе от при царя със царски дрехи, сини и бели, и с голям венец златен, и горна дреха от висон и багрено; и град Суса радваше се и се веселеше.
16 И Юдеите имаха светлина, и веселие, и радост, и слава.
17 И във всяка област, и във всеки град дето дойде царската заповед и повеление Юдеите имаха радост и веселие, пируване и добър ден. И мнозина от людете на земята станаха Юдеи; защото страхът от Юдеите нападна върх тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10