Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Естир 9 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 А в дванадесетия месец, той е месец Адар, в тринадесетия ден на истия, когато заповедта на царя и повелението му бе близу да се извърши, в деня в който враговете не Юдеите се надееха да ги обладаят, (но се обърна напротив, защото Юдеите обладаха онези които ги ненавидеха,)
2 събраха се Юдеите в градовете си по всичките области на цар Асуира за да турят ръка на тези които искаха злото им; и никой не можа да им се съпротиви, защото страхът им нападна върх всичките люде.
3 И всичките началници на областите, и сатрапите, и областниците, и царските настоятели помагаха на Юдеите; защото страхът на Мардохея нападна върх тях.
4 Понеже Мардохей бе голям в царския дом, и слухът му се раздаде по всичките области; защото человекът Мардохей напредваше и се увеличаваше.
5 И поразиха Юдеите всичките си неприятели с удар на меч, и убиване, и погибел, и направиха както искаха на онези които ги мразеха.
6 И в Суса столицата убиха Юдеите и погубиха петстотин мъже.
7 И Фарсанда, и Далфона, и Аспата,
8 и Пората, и Адалия, и Аридата,
9 и Фармаста, и Арисая, и Аридая, и Ваезата,
10 десетте синове на Амана Амедатаевия син, неприятеля на Юдеите, убиха; върх користи обаче не туриха ръка.
11 В онзи ден числото на убитите в Суса столицата се донесе пред царя.
12 И рече царят на Естир царицата: В Суса столицата убиха Юдеите и погубиха петстотин мъже и десетте Аманови синове: какво ли са направили в другите царски области! Сега що е прошението ти? и ще ти се даде; и що е още искането ти? и ще бъде.
13 И рече Естир: Ако е угодно на царя, да се даде на Юдеите които са в Суса да направят и утре според днешното повеление, и да обесят на дърво десетте Аманови синове.
14 И заповяда царят да бъде така; и издаде се повеление в Суса, та обесиха десетте Аманови синове.
15 И събраха се Юдеите които бяха в Суса още и в четиринадесетият ден на месец Адар, та убиха триста мъже в Суса; върх користи обаче не туриха ръка.
16 А другите Юдеи които бяха по областите на царя събраха се та стоеха за живота си, и намериха упокоение от неприятелите си, и убиха от тези които ги мразеха седемдесет и пет тисящи, (върх користи обаче не туриха ръка,)
17 в тринадесетия ден на месец Адар; а в четиринадесетия ден на истия се упокоиха, и направиха в този ден пир и веселие.
18 Но Юдеите които бяха в Суса събраха се в тринадесетия и в четиринадесетия на истия; а в петнадесетия се упокоиха, и направиха в този ден пир и веселие.
19 Затова Юдеите селачите, които живееха в неоградените градове, правеха четиринадесетия ден на месец Адар ден на веселие и на пир, и ден добър, и проваждаха си делове едни на други.
20 И писа Мардохей тези събития, и проводи писма на всичките Юдеи които бяха по всичките области на цар Асуира, на ближните и на далечните,
21 като им определяваше да пазят четиринадесетия ден на месец Адар, и петнадесетия на истия, всяка година,
22 като дни в които Юдеите се упокоиха от неприятелите си, и месец в който скърбта им се обърна в радост, и плачът в добър ден, та да ги правят дни на пир и на веселие, и да си проваждат делове едни на други и дарове на сиромасите.
23 И приеха Юдеите онова което начнаха да правят и онова което им писа Мардохей;
24 защото Аман, синът на Амедата Агагеца, врагът на всичките Юдеи, ухитри против Юдеите да ги погуби и хвърли фур (сиреч жребие) да ги погуби и да ги изтреби.
25 Когато обаче дойде тя (Естир) пред царя, заповяда чрез писма да се върне на главата му злото му ухищрение което ухитри против Юдеите; и обесиха на дървото него и синовете му.
26 За това наименуваха тези дни Фурим, от името фур. Поради това, за всичките думи на това писмо, и за онова което видяха в това събитие и което се случи на тях,
27 Юдеите направиха устав, и приеха на себе си и на потомството си и на всички що се приложиха тям, да не престанат никога от да пазят тези два дена според писаното за тях и според времето им всяка година;
28 и тези дни да се поменуват и да се пазят във всеки век и във всеки род, във всяка област и във всеки град; и тези дни Фурим да се не отнемат от Юдеите, и да не престане поменът им от потомството им.
29 Тогаз Естир царицата, дъщерята на Авихаила, и Мардохей Юдеинът писаха втори път със всичкото пълновластие, за да утвърдят написаното за Фурима.
30 И проводи писма на всичките Юдеи в стоте и двадесет и седем области на Асуировото царство, с мирни и истинни думи,
31 за да утвърди тези дни Фурим във времената им както им определиха Мардохей Юдеинът и Естир царицата, и както определиха за себе си и за потомството си делото на постите и на вика им.
32 И с повелението на Естир потвърди се това дело на Фурима; и писа се в книга.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10