Търсене в Библията онлайн
 
Йов 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Душата ми е отегчена от живота ми:
Ще се предам на оплакването си:
Ще говоря в горестта на душата си.
2 Ще река Богу: Недей ме осъжда:
Покажи ми защо ми ставаш съперник.
3 Добре ли ти е да оскърбяваш,
И да презираш делото на ръцете си,
И да озаряваш съвета на нечестивите?
4 Телесни ли очи имаш?
Или гледаш ли както гледа человек?
5 Да ли са дните ти като дните на человека,
Или годините ти като человечески дни,
6 Та да претърсваш беззаконието ми
И да издирваш греха ми?
7 Знаеш че не съм сторил нечестие;
И няма кой да избавя от ръката ти.
8 Ръцете ти ме образуваха
И създадоха всичките ми удове;
И съсипваш ли ме?
9 Помни, моля, че като кал си ме направил;
И в пръст ли ще ме възвърнеш?
10 Не си ли ме издоил като мляко?
Не си ли ме съсирил като сирене?
11 С кожа и плът си ме облякъл,
И с кости и жили си ме оплел.
12 Живот и милост си ми дарил;
И посещението ти е упазило духа ми;
13 Но и това си криел ти в сърдцето си:
Зная че това бе с тебе.
14 Ако съгреша, наблюдаваш ме,
И от беззаконието ми не щеш да ме обезвиниш.
15 Ако направя нечестие, горко ми:
И праведен да съм не, мога дигна главата си.
Пълен съм с безчестие; виж прочее скърбта ми;
16 Защото расте. Гониш ме като лъв,
И като се връщат показваш се страшен против мене.
17 Нови свидетели представяш против мене,
И умножаваш гнева си върху ми:
Едно подир друго войнства нападат върх мене.
18 А защо ме извади ти из матката на майка ми?
О, да бях издъхнал, и око да не бе ме виждало!
19 Щях да съм като че не съм бил:
От матката в гроба щях да се отнеса.
20 Дните ми малко не са ли? престани, прочее,
И остави ме да си отдъхна малко
21 Преди да отида от дето, няма да се върна,
В тъмна земя и в смъртна сянка:
22 В мрачна земя, както тъмата на смъртната сянка,
Дето няма никакъв ред,
И виделото е като тъма.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42