Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И отговори Софар Нааматецът и рече: -
2 Не се ли дава ответ на много думи?
И многоречивият ще се оправдае ли?
3 Праздните ти думи ще затулят ли устата на человеците?
И ти да се присмиваш, а тебе някой да те не посрами ли?
4 Защото ти си рекъл: Говоренето ми е право,
И чист съм аз пред очите ти.
5 Но дано би проговорил Бог,
И да би отворил устните си против тебе,
6 И да ти явеше тайните на мъдростта
че са двойни от колкото се знае.
Знай, прочее, че Бог по-малко от беззаконието ти изисква от тебе.
7 Можеш ли да избродиш Божиите дълбини?
Можеш ли да издириш Всесилния съвършено?
8 Те са високи до небето: що можеш да направиш?
По-дълбоки са от ада: що можеш да познаеш?
9 Мярата им е по-дълга от земята
И по-широка от морето.
10 Ако дойде той та затвори или събере,
То кой може да го забрани?
11 Защото той знае суетата на человеците,
И нечестието види;
И няма ли да даде внимание?
12 А человек суетен гордее се,
И человек се ражда диво оселче.
13 Ако приготвиш ти сърдцето си
И простреш ръцете си към него,
14 Ако има беззаконие в ръцете ти, отдалечи го.
И не оставяй да се насели нечестие в шатрите ти.
15 Тогаз само ще повдигнеш лицето си без петно,
И утвърден ще бъдеш, и няма да се боиш;
16 Защото ти ще забравиш скърбта:
Ще я помниш както води които са оттекли.
17 И твоят век ще бъде по-светъл от пладне;
И тъмнина ако си, пак ще станеш като зора;
18 И ще си безопасен, защото има надежда;
Ей, ще копаеш, и ще си легнеш безопасно.
19 Ще легнеш, и не ще има кой да те устрашава;
И мнозина ще търсят твоето лице.
20 А очите на нечестивите ще изтаят,
И прибежище не ще да има за тях,
И надеждата им ще е издъхване.
21
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42