Търсене в Библията онлайн
 
Йов 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И отговори Софар Нааматецът и рече: -
2 Не се ли дава ответ на много думи?
И многоречивият ще се оправдае ли?
3 Праздните ти думи ще затулят ли устата на человеците?
И ти да се присмиваш, а тебе някой да те не посрами ли?
4 Защото ти си рекъл: Говоренето ми е право,
И чист съм аз пред очите ти.
5 Но дано би проговорил Бог,
И да би отворил устните си против тебе,
6 И да ти явеше тайните на мъдростта
че са двойни от колкото се знае.
Знай, прочее, че Бог по-малко от беззаконието ти изисква от тебе.
7 Можеш ли да избродиш Божиите дълбини?
Можеш ли да издириш Всесилния съвършено?
8 Те са високи до небето: що можеш да направиш?
По-дълбоки са от ада: що можеш да познаеш?
9 Мярата им е по-дълга от земята
И по-широка от морето.
10 Ако дойде той та затвори или събере,
То кой може да го забрани?
11 Защото той знае суетата на человеците,
И нечестието види;
И няма ли да даде внимание?
12 А человек суетен гордее се,
И человек се ражда диво оселче.
13 Ако приготвиш ти сърдцето си
И простреш ръцете си към него,
14 Ако има беззаконие в ръцете ти, отдалечи го.
И не оставяй да се насели нечестие в шатрите ти.
15 Тогаз само ще повдигнеш лицето си без петно,
И утвърден ще бъдеш, и няма да се боиш;
16 Защото ти ще забравиш скърбта:
Ще я помниш както води които са оттекли.
17 И твоят век ще бъде по-светъл от пладне;
И тъмнина ако си, пак ще станеш като зора;
18 И ще си безопасен, защото има надежда;
Ей, ще копаеш, и ще си легнеш безопасно.
19 Ще легнеш, и не ще има кой да те устрашава;
И мнозина ще търсят твоето лице.
20 А очите на нечестивите ще изтаят,
И прибежище не ще да има за тях,
И надеждата им ще е издъхване.
21
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42