Търсене в Библията онлайн
 
Йов 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 А Иов отговори и рече: -
2 Наистина вие сте само люде,
И с вас ще мъдростта да умре!
3 И аз имам разум както и вие:
Не съм по-долен от вас;
И таквизи работи кой ги не знае?
4 Станах за поругание на ближния си;
А който призовава Бога, отговаря му:
Праведният и непорочният е за присмех.
5 Този който е близу да се подпълзнат нозете му,
В мисълта на благополучния е като светилник презрян.
6 Шатрите на разбойниците са в благополучие,
И тези които раздражават Бога са в безопасност,
В ръцете на които Бог донося изобилие.
7 Но попитай сега животните, и ще те научат,
И птиците небесни, и ще ти кажат;
8 Или говори на земята, и ще те научи,
И морските риби ще ти прикажат.
9 От всички тези кой не разумява,
че ръката на Господа е направила това?
10 На когото в ръката е душата на всичко живо,
И диханието на всяка человеческа плът.
11 Не изпитва ли ухото думите
Както небцето вкушава ястието си?
12 Мъдростта е у сединявите,
И разумът бива в дълъг живот.
13 В Него е мъдростта и силата:
Той има съвет и разум.
14 Ето, той събаря, и не се съгражда вече:
Затваря против человека, и няма кой да отвори.
15 Ето, задържа водите, и изсъхнуват:
Пуща ги пак, и низвращат земята.
16 С него е силата и мъдростта:
Негов е измаменият и измамителят.
17 Закарва съветниците опленени,
И прави съдиите глупави.
18 Развързва пояса на царете,
И опасва чреслата им с въже.
19 Закарва князовете опленени,
И низвраща крепките.
20 Отнима думата от уверените,
И взема ума на старейшините.
21 Излива презрение върх князовете,
И ослабя силата на яките.
22 Открива из тъмнината дълбоките работи,
И изважда на видело смъртната сянка.
23 Увеличава народите, и погубя ги:
Разширява народите, и стеснява ги.
24 Отнима ума от началниците на местните люде,
И прави ги да се скитат по непроходима пустиня:
25 Пипат в тъмнината без виделина;
И прави ги да политат като пиян.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42