Търсене в Библията онлайн
 
Йов 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Роденият от жена человек е кратковременен
И пълен с смущение.
2 Прозябава като цвят, и се покосява;
Бяга като сянка, и не се спира.
3 И върх такъв ли отваряш очите си,
И ме караш на съд с тебе?
4 Кой може да извади чисто от нечисто?
Никой.
5 Понеже дните му са определени,
числото на месеците му е у тебе,
Ти си положил пределите му които не може да надмине,
6 Отвърни се от него за да си почине,
Доде като наемник доизкара деня си.
7 Защото за дървото има надежда
че, ако се отсече, пак ще прозябне,
И че младокът му няма да изчезне;
8 И коренът му ако остарее в земята,
И пънът му ако умре в пръстта,
9 То от дъха на водата ще прозябне,
И ще покара ветви като новосадене.
10 Но человек умира и прехожда;
И человек издъхнува, и де го?
11 Както водите чезнат из морето,
И реката престава и пресъхнува,
12 Така человек ляга, и не става вече:
Доде небесата не прейдат те няма да се събудят,
И няма да станат от съна си.
13 О, дано беше ме скрил ти в гроба,
Да беше ме покрил доде премине гневът ти.
Да беше ми определил срок, и тогаз да би ме поменал!
14 Ако умре человек, ще оживее ли?
През всичките дни на воинствуванието си ще чакам
Доде дойде променението ми.
15 Ще повикнеш, и аз ще ти се обадя:
Ще имаш пожелание към делото на ръцете си.
16 Защото сега броиш стъпките ми:
Не наблюдаваш ли греховете ми?
17 Престъплението ми е запечатано в мешец;
И пришиваш върху беззаконието ми.
18 Наистина и гората като пада унищожава се,
И скалата се преместя от мястото си.
19 Водите изтриват каменете:
Наводненията им завличат пръстта от земята:
Така ти погубваш надеждата на человека.
20 Превъзмогваш всякога против него, и той прехожда:
Изменяваш лицето му, и го отпращаш.
21 Синовете му се възвишават, а той не знае,
И смиряват се, а той не разумява нищо за тях.
22 Само плътта му върху него ще боледува,
И душата му в него ще жалее.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42