Търсене в Библията онлайн
 
Йов 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Тогаз отговори Елифаз Теманецът и рече: -
2 Мъдър человек с въздушни мисли отговаря ли?
И пълни ли търбуха си с източен вятър?
3 Препира ли се с суетни думи
И с неполезни речи?
4 Наистина ти унищожаваш страха,
И изключваш моленето пред Бога.
5 Защото устата ти показват беззаконието ти,
И избрал си езика на пронирливите.
6 Устата ти те осъждат, а не аз:
Устните ти свидетелствуват против тебе.
7 Ти ли си първ роден человек?
Или създаден ли си преди хълмовете?
8 чул ли си ти Божиите съвети?
Или си заключил в себе си мъдростта?
9 Що знаеш ти което ние не знаем?
Що разумяваш което няма у нас?
10 Има и между нас сединяви и стари,
По-преминали на възраст и от баща ти.
11 Божиите утешения и меките към тебе думи
За тебе малко нещо ли са?
12 Какво те блазни сърдцето ти,
И на какво смигат очите ти,
13 Та обръщаш духа си против Бога,
И изваждаш таквизи думи из устата си?
14 Що е человек та да е чист,
И родений от жена та да е праведен?
15 Ето, на светите си не се уверява;
И небесата не са чисти в очите му:
16 Колко повече е гнусен и непотребен человек
Който пие неправда като вода!
17 Аз ще ти обадя, послушай ме;
И това което съм видял, ще ти прикажа,
18 Което мъдрите не скриха, но възвестиха,
Както бяха чули от своите отци,
19 На които сами биде дадена земята,
И чужденец не замина между тях.
20 Нечестивият се мъчи през всичките дни;
И преброени години са упазени за мъчителя.
21 Ужасни гласове има в ушите му.
че като е в спокойствие ще нападне на него изтребителят;
22 Не вярва че ще се върне от тъмнината;
И определен е той за нож.
23 Скита се за хляб, но де го?
Знае че денят на тъмнината е готов в ръката му.
24 Скръб и утеснение ще го ужасят:
Като цар приготвен за бой ще превъзмогнат против него
25 Защото простре ръката си против Бога,
И възгордя се против Всесилнаго.
26 Устреми се на него с врата си,
С дебелите гърбове на щитовете си;
27 Защото покри лицето си с тлъстината си,
И направи тлъсти чреслата си.
28 И насели в разорени градове,
В домове ненаселени,
Готови за събаряне.
29 Няма да се обогати, и имотът му няма да пребъде,
Нито ще се разпространи изобилието му по земята.
30 Няма да се отлъчи от тъмнината:
Пламик ще изсуши младоците му;
И с диханието на неговите уста ще се вземе.
31 Да не повярва на суетата прелъстеният,
Защото суета ще бъде заплатата му.
32 Преди времето си ще се отсече;
И ветвата му не ще се раззелени.
33 Ще изрони неузрялото си грозде като лозето,
И ще хвърли цвета си като маслината.
34 Защото събранието на лицемерите ще остане пусто,
И огън ще пояде шатрите на мъздоимството.
35 Зачнуват лукавство, и раждат беззаконие,
И сърдцето им изхитри лъст.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42