Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Тогаз отговори Елифаз Теманецът и рече: -
2 Мъдър человек с въздушни мисли отговаря ли?
И пълни ли търбуха си с източен вятър?
3 Препира ли се с суетни думи
И с неполезни речи?
4 Наистина ти унищожаваш страха,
И изключваш моленето пред Бога.
5 Защото устата ти показват беззаконието ти,
И избрал си езика на пронирливите.
6 Устата ти те осъждат, а не аз:
Устните ти свидетелствуват против тебе.
7 Ти ли си първ роден человек?
Или създаден ли си преди хълмовете?
8 чул ли си ти Божиите съвети?
Или си заключил в себе си мъдростта?
9 Що знаеш ти което ние не знаем?
Що разумяваш което няма у нас?
10 Има и между нас сединяви и стари,
По-преминали на възраст и от баща ти.
11 Божиите утешения и меките към тебе думи
За тебе малко нещо ли са?
12 Какво те блазни сърдцето ти,
И на какво смигат очите ти,
13 Та обръщаш духа си против Бога,
И изваждаш таквизи думи из устата си?
14 Що е человек та да е чист,
И родений от жена та да е праведен?
15 Ето, на светите си не се уверява;
И небесата не са чисти в очите му:
16 Колко повече е гнусен и непотребен человек
Който пие неправда като вода!
17 Аз ще ти обадя, послушай ме;
И това което съм видял, ще ти прикажа,
18 Което мъдрите не скриха, но възвестиха,
Както бяха чули от своите отци,
19 На които сами биде дадена земята,
И чужденец не замина между тях.
20 Нечестивият се мъчи през всичките дни;
И преброени години са упазени за мъчителя.
21 Ужасни гласове има в ушите му.
че като е в спокойствие ще нападне на него изтребителят;
22 Не вярва че ще се върне от тъмнината;
И определен е той за нож.
23 Скита се за хляб, но де го?
Знае че денят на тъмнината е готов в ръката му.
24 Скръб и утеснение ще го ужасят:
Като цар приготвен за бой ще превъзмогнат против него
25 Защото простре ръката си против Бога,
И възгордя се против Всесилнаго.
26 Устреми се на него с врата си,
С дебелите гърбове на щитовете си;
27 Защото покри лицето си с тлъстината си,
И направи тлъсти чреслата си.
28 И насели в разорени градове,
В домове ненаселени,
Готови за събаряне.
29 Няма да се обогати, и имотът му няма да пребъде,
Нито ще се разпространи изобилието му по земята.
30 Няма да се отлъчи от тъмнината:
Пламик ще изсуши младоците му;
И с диханието на неговите уста ще се вземе.
31 Да не повярва на суетата прелъстеният,
Защото суета ще бъде заплатата му.
32 Преди времето си ще се отсече;
И ветвата му не ще се раззелени.
33 Ще изрони неузрялото си грозде като лозето,
И ще хвърли цвета си като маслината.
34 Защото събранието на лицемерите ще остане пусто,
И огън ще пояде шатрите на мъздоимството.
35 Зачнуват лукавство, и раждат беззаконие,
И сърдцето им изхитри лъст.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42