Търсене в Библията онлайн
 
Йов 16 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Тогаз Иов отговори и рече: -
2 Много таквиз съм слушал:
Окаянни утешители сте всинца.
3 Свършват ли се праздните думи?
Или що ти дава смелост та да отговаряш?
4 И аз можех да говоря както вие:
Ако беше вашата душа на мястото на моята душа
Можех да натрупам думи против вас
И да кивам с глава против вас.
5 Аз бих ви укрепил с устата си,
И мърдането на устните ми улекчило би скърбта ви.
6 Ако говоря, болката ми не улекнува;
И ако мълча, какво ми отминава?
7 Но сега ме много умори:
Запусти ти всичкото ми събрание.
8 Сграбчил си ме, и то е свидетелство;
И мършавостта ми стои срещу мене
И свидетелствува на лицето ми.
9 Разкъсва ме яростта му, и ме мрази:
Скърца съ зъбите си против мене:
Неприятелят ми остри очите си върх мене.
10 Отварят устата си против мене:
Удрят ме по челюстта с хулене:
Трупат се всички против мене.
11 Бог ме предаде на неправедния,
И хвърли ме в ръцете на нечестивите.
12 Бях в тишина, и ме накъса,
И хвана ме за врата и съсипа ме,
И тури ме цел за себе си.
13 Стрелците му ме обиколиха:
Пронизва бъбреците ми, и не щади:
Излива жлъчта ми на земята.
14 Съсипа ме с съсипня върху съсипня:
Впусна се върху мене като исполин.
15 Вретище съших върху кожата си,
И окалях рога си в пръстта.
16 Лицето ми подпухна от плач,
И смъртна сянка има върху клепачите ми,
17 Ако и да няма неправда в ръцете ми,
И молитвата ми е чиста.
18 О земле, не покривай кръвта ми!
И за вика ми място да няма.
19 И сега, ето, свидетелят ми е на небето,
И свидетелството ми в височините.
20 Приятелите ми са които ми се присмиват:
Окото ми рони сълзи към Бога.
21 Ах, да бе възможно да се съди някой с Бога
Както человек с ближния си!
22 Защото с минуването на преброени години
Аз ще отида на път от който няма да се върна.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42