Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Тогаз Иов отговори и рече: -
2 Много таквиз съм слушал:
Окаянни утешители сте всинца.
3 Свършват ли се праздните думи?
Или що ти дава смелост та да отговаряш?
4 И аз можех да говоря както вие:
Ако беше вашата душа на мястото на моята душа
Можех да натрупам думи против вас
И да кивам с глава против вас.
5 Аз бих ви укрепил с устата си,
И мърдането на устните ми улекчило би скърбта ви.
6 Ако говоря, болката ми не улекнува;
И ако мълча, какво ми отминава?
7 Но сега ме много умори:
Запусти ти всичкото ми събрание.
8 Сграбчил си ме, и то е свидетелство;
И мършавостта ми стои срещу мене
И свидетелствува на лицето ми.
9 Разкъсва ме яростта му, и ме мрази:
Скърца съ зъбите си против мене:
Неприятелят ми остри очите си върх мене.
10 Отварят устата си против мене:
Удрят ме по челюстта с хулене:
Трупат се всички против мене.
11 Бог ме предаде на неправедния,
И хвърли ме в ръцете на нечестивите.
12 Бях в тишина, и ме накъса,
И хвана ме за врата и съсипа ме,
И тури ме цел за себе си.
13 Стрелците му ме обиколиха:
Пронизва бъбреците ми, и не щади:
Излива жлъчта ми на земята.
14 Съсипа ме с съсипня върху съсипня:
Впусна се върху мене като исполин.
15 Вретище съших върху кожата си,
И окалях рога си в пръстта.
16 Лицето ми подпухна от плач,
И смъртна сянка има върху клепачите ми,
17 Ако и да няма неправда в ръцете ми,
И молитвата ми е чиста.
18 О земле, не покривай кръвта ми!
И за вика ми място да няма.
19 И сега, ето, свидетелят ми е на небето,
И свидетелството ми в височините.
20 Приятелите ми са които ми се присмиват:
Окото ми рони сълзи към Бога.
21 Ах, да бе възможно да се съди някой с Бога
Както человек с ближния си!
22 Защото с минуването на преброени години
Аз ще отида на път от който няма да се върна.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42