Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Диханието ми чезне,
Дните ми гаснат,
За мене вече гробищата остават.
2 Няма ли присмиватели при мене?
И не пренощува ли окото ми в огорченията им?
3 Тури, моля, поръчник за мене при себе си:
Кой би плеснал ръка с мене?
4 Защото си скрил сърдцето им от разумност,
За това не ще ги възвисиш.
5 Който предава приятели на грабеж,
Очите на чадата му ще изтаят.
6 И постави ме притча на людете;
И укор станах аз пред тях.
7 И отстъпиха очите ми от скърб,
И всичките ми удове станаха като сянка.
8 Правите ще се почудят на това,
И неповинният ще се подигне против лицемера.
9 А праведният ще държи пътя си,
И който има чисти ръце ще нарасти силата си.
10 А вие всички върнете се и дойдете;
Защото не ще мога намери между вас разумен.
11 Дните ми преминаха:
Намеренията ми и желанията на сърдцето ми се пресякоха.
12 Туриха нощ за ден:
Виделината е близу при тъмнината,
13 Ако чакам, гробът е жилището ми:
Постлах одъра си в тъмнината.
14 Викнах към тлението: Отец ми си ти,-
Към червиете: Майка и сестра ми сте.
15 И де е сега надеждата ми?
И кой ще види надеждата ми?
16 В дълбочината на ада ще слезе тя
Когато се упокоим наедно в пръстта.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42