Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 18 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 А Валдад Шуахецът отговори и рече: -
2 Кога ще свършите думите?
Разумейте, и после да говорим.
3 Защо се вменяваме като скотове,
И ставаме непотребни пред вас?
4 О ти който разкъсваш душата си в яростта си,
За тебе ще бъде ли напусната земята,
И ще се повдигнат ли от мястото си скалите?
5 Наистина светлината на нечестивите ще угасне,
И пламъкът на огъня им няма да свети.
6 Светлината ще е мрак в шатъра му,
И светилото му при него ще угасне.
7 Стъпките на силата му ще се стеснят.
И съветът му ще го низрине.
8 Защото с нозете си се хвърли в мрежа,
И ходи върху примки.
9 Тенето ще го хване за петата:
Разбойник ще се преукрепи против него.
10 Сет има за него скрита в земята,
И клюса на пътя му.
11 Ужаси ще му задават страх изоколо,
И ще го правят да бяга с нозете си.
12 Силата му ще погине от глад;
И погибел ще бъде готова до реброто му.
13 Първородният на смъртта ще пояде хубостта на кожата му.
Хубостта му ще пояде.
14 Дързновението му ще се изкорени от шатъра му;
И той ще бъде закаран при царя на ужасите.
15 Те ще се населят в шатъра му, който не е вече негов;
Жупел ще се разпръсне върху жилището му.
16 Отдолу коренете му ще изсъхнат,
И отгоре ветвите му ще се отсекат.
17 Поменът му ще се изглади от земята,
И името му не ще да го има вече по улиците.
18 Ще се изпъди от виделото в тъмното,
И ще се изгони от света.
19 Не ще да има ни син ни внук между людете си,
Нито остатък в жилищата си.
20 Послеродените ще се смаят за деня му,
Както и преждеродените взеха ужас.
21 Наистина таквиз са жилищата на нечестивия,
И това е мястото на тогоз който не познава Бога.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42