Търсене в Библията онлайн
 
Йов 18 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 А Валдад Шуахецът отговори и рече: -
2 Кога ще свършите думите?
Разумейте, и после да говорим.
3 Защо се вменяваме като скотове,
И ставаме непотребни пред вас?
4 О ти който разкъсваш душата си в яростта си,
За тебе ще бъде ли напусната земята,
И ще се повдигнат ли от мястото си скалите?
5 Наистина светлината на нечестивите ще угасне,
И пламъкът на огъня им няма да свети.
6 Светлината ще е мрак в шатъра му,
И светилото му при него ще угасне.
7 Стъпките на силата му ще се стеснят.
И съветът му ще го низрине.
8 Защото с нозете си се хвърли в мрежа,
И ходи върху примки.
9 Тенето ще го хване за петата:
Разбойник ще се преукрепи против него.
10 Сет има за него скрита в земята,
И клюса на пътя му.
11 Ужаси ще му задават страх изоколо,
И ще го правят да бяга с нозете си.
12 Силата му ще погине от глад;
И погибел ще бъде готова до реброто му.
13 Първородният на смъртта ще пояде хубостта на кожата му.
Хубостта му ще пояде.
14 Дързновението му ще се изкорени от шатъра му;
И той ще бъде закаран при царя на ужасите.
15 Те ще се населят в шатъра му, който не е вече негов;
Жупел ще се разпръсне върху жилището му.
16 Отдолу коренете му ще изсъхнат,
И отгоре ветвите му ще се отсекат.
17 Поменът му ще се изглади от земята,
И името му не ще да го има вече по улиците.
18 Ще се изпъди от виделото в тъмното,
И ще се изгони от света.
19 Не ще да има ни син ни внук между людете си,
Нито остатък в жилищата си.
20 Послеродените ще се смаят за деня му,
Както и преждеродените взеха ужас.
21 Наистина таквиз са жилищата на нечестивия,
И това е мястото на тогоз който не познава Бога.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42