Търсене в Библията онлайн
 
Йов 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И отговори Иов та рече:
2 До кога ще оскърбявате душата ми,
И ще ме съкрушавате с думи?
3 Десет пъти вече стана ме укорявате:
Не ви ли е срам да ми смайвате главата?
4 И ако наистина съм съгрешил,
Грешката ми остава с мене.
5 Но ако непременно искате да се големеете против мене
И да хвърляте против мене укора ми,
6 Научете се сега че Бог ме събори
И ме обиколи с мрежата си.
7 Ето, извиквам: Неправда! но няма кой да ме чуе:
Викам, но никакъв съд.
8 Преградил е пътя ми, и не мога да премина,
И турил е тъмнина в пътеките ми.
9 Съблякъл ме е от славата ми,
И отнел е венеца от главата ми.
10 Погубил ме е от всякъде, и отивам,
И изкоренил е надеждата ми като дърво.
11 И разпалил е против мене яростта си,
И счита ме като един от враговете си.
12 Пълковете му дойдоха наедно
Та приготвиха пътя си против мене,
И разположиха се в стан около шатъра ми.
13 Отдалечил е от мене братята ми;
И които ме знаеха станаха за мене съвсем чужди.
14 Оставиха ме ближните ми,
И забравиха ме познайниците ми.
15 Които живеят в дома ми,
И слугините ми считат ме като чужд:
Странен станах в очите им.
16 Викам слугата си, и не отговаря:
С устата си му се моля.
17 Диханието ми стана странно на жена ми,
Тъй и моленията ми на чадата на майчината ми утроба.
18 И самите малки деца ме презряха:
Когато ставам говорят против мене.
19 Всичките ми тайни приятели се погнусиха от мене;
И онези които възлюбих обърнаха се против мене.
20 Костите ми залепнаха за кожата ми и за плътта ми;
И отървах се само с кожата на зъбите си.
21 Помилвайте ме, помилвайте ме, вие приятели мои!
Защото ръка Божия се допря до мене.
22 Защо ме гоните както и Бог,
И не се насищате от плътта ми?
23 О да можеха да се напишат думите ми!
Да се начертаеха на книга!
24 Да се издълбаеха на скала за всегда
С желязна писалка и олово!
25 Защото зная че е жив Изкупителят ми,
И в последно време ще възстане на земята;
26 И, като изтлее след кожата ми това тяло,
Пак с плътта си ще видя Бога:
27 Когото сам аз ще видя
И ще гледат очите ми, а не друг:
Дробовете ми изтайват вътре в мене.
28 Но вие трябваше да речете: Защо го гоним?
Понеже коренът на това нещо се намерва в мене.
29 Устрашете се от меча;
Защото мечът е отмъстителят на беззаконията,
За да познаете че има съд.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42