Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 20 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И отговори Софар Нааматецът та рече: -
2 Заради това ме карат мислите ми да отговоря,
И затова бързам:
3 чух укорителното обличение против мене;
И духът на разума ме кара да отвещая.
4 Не знаеш ли това от старо време,
От когато е поставен человек на земята,
5 че тържеството на нечестивите е маловременно,
И радостта на лицемера е минутна?
6 И величието му, ако възлезе на небеса,
И главата му ако стигне до облаците,
7 Ще се изрине за всегда както лайното му:
Които са го гледали ще говорят: Де е онзи?
8 Ще отлети като сън и няма да се намери,
И като нощно видение ще изчезне.
9 Окото което го е гледало не ще го гледа вече;
И мястото му няма да го види вече.
10 Синовете му ще поискат добрата воля на сиромасите;
И ръцете му ще повърнат имота им.
11 Костите му са пълни с съгрешенията на младините му;
И ще лежат с него в пръстта.
12 Ако и да е сладка злината в устата му,
Та я крие под езика си,
13 И я жали и не я оставя,
Но я държи всред небцето си,
14 То пак храната му ще се измени в утробата му,
Жлъч от аспиди ще стане у вътрешностите му.
15 Богатството което е погълнал, ще го избълва;
Бог ще го изтръгне из търбуха му.
16 Яд от аспиди ще суче:
Ехиднин език ще го умъртви.
17 Няма да види утоките,
Реките с порои от мед и масло.
18 Това за което се трудим ще го даде назад.
И няма да го погълне:
Според имота ще стане отдаването му;
И няма да се зарадва.
19 Защото угнети сиромасите и ги остави:
Грабна дом който не бе съградил.
20 Наистина няма да познае упокоение в себе си:
Не ще упази нищо от пожеланите си.
21 Няма да му остане нищо за храна;
За то доброто му не ще бъде трайно.
22 Когато е в пълно изобилие ще го сполети утеснение:
Всичката сила на бедствието ще нападне на него.
23 Когато е да напълни търбуха си
Бог ще проводи яростта на гнева си върх него,
И ще я одъжди върх него в яденето му.
24 Когато бяга от желязното оръжие
Медният лък ще го прониже.
25 Стрелата се изтръгва та пронизва тялото,
И блещещий върх ще излезе из жлъчката му:
Ужаси има върх него.
26 Всякаква тъмнина има скрита в клетовете му:
Огън нераздухан ще го пояде:
Които останат в шатъра му, зле ще бъде за тях.
27 Небето ще открие беззаконието му;
И земята ще се подигне против него.
28 Имотът на дома му ще изчезне:
Ще се разпилее в деня на гнева му.
29 Туй е от Бога делът на нечестивия человек,
И отреденото нему от Бога наследие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42