Търсене в Библията онлайн
 
Йов 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И отговори Софар Нааматецът та рече: -
2 Заради това ме карат мислите ми да отговоря,
И затова бързам:
3 чух укорителното обличение против мене;
И духът на разума ме кара да отвещая.
4 Не знаеш ли това от старо време,
От когато е поставен человек на земята,
5 че тържеството на нечестивите е маловременно,
И радостта на лицемера е минутна?
6 И величието му, ако възлезе на небеса,
И главата му ако стигне до облаците,
7 Ще се изрине за всегда както лайното му:
Които са го гледали ще говорят: Де е онзи?
8 Ще отлети като сън и няма да се намери,
И като нощно видение ще изчезне.
9 Окото което го е гледало не ще го гледа вече;
И мястото му няма да го види вече.
10 Синовете му ще поискат добрата воля на сиромасите;
И ръцете му ще повърнат имота им.
11 Костите му са пълни с съгрешенията на младините му;
И ще лежат с него в пръстта.
12 Ако и да е сладка злината в устата му,
Та я крие под езика си,
13 И я жали и не я оставя,
Но я държи всред небцето си,
14 То пак храната му ще се измени в утробата му,
Жлъч от аспиди ще стане у вътрешностите му.
15 Богатството което е погълнал, ще го избълва;
Бог ще го изтръгне из търбуха му.
16 Яд от аспиди ще суче:
Ехиднин език ще го умъртви.
17 Няма да види утоките,
Реките с порои от мед и масло.
18 Това за което се трудим ще го даде назад.
И няма да го погълне:
Според имота ще стане отдаването му;
И няма да се зарадва.
19 Защото угнети сиромасите и ги остави:
Грабна дом който не бе съградил.
20 Наистина няма да познае упокоение в себе си:
Не ще упази нищо от пожеланите си.
21 Няма да му остане нищо за храна;
За то доброто му не ще бъде трайно.
22 Когато е в пълно изобилие ще го сполети утеснение:
Всичката сила на бедствието ще нападне на него.
23 Когато е да напълни търбуха си
Бог ще проводи яростта на гнева си върх него,
И ще я одъжди върх него в яденето му.
24 Когато бяга от желязното оръжие
Медният лък ще го прониже.
25 Стрелата се изтръгва та пронизва тялото,
И блещещий върх ще излезе из жлъчката му:
Ужаси има върх него.
26 Всякаква тъмнина има скрита в клетовете му:
Огън нераздухан ще го пояде:
Които останат в шатъра му, зле ще бъде за тях.
27 Небето ще открие беззаконието му;
И земята ще се подигне против него.
28 Имотът на дома му ще изчезне:
Ще се разпилее в деня на гнева му.
29 Туй е от Бога делът на нечестивия человек,
И отреденото нему от Бога наследие.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42