Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 21 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 А Иов отговори и рече: -
2 Слушайте с внимание говоренето ми,
И това да са утешенията ви.
3 Потърпете ме да изговоря;
И като изговоря, присмивайте се.
4 На человека ли се оплаквам аз?
А защо да се не утесни духът ми?
5 Погледнете на мене та се почудете,
И турете ръка на уста.
6 Само да си наумя ужасавам се,
И трепет обладава плътта ми.
7 Защо нечестивите живеят,
Остаряват, още и стават много силни?
8 Семето им се утвърдява с тях наедно пред лицето им,
И внуците им пред очите им.
9 Къщите им са безопасни от страх;
И Божий жезъл не е върх тях.
10 Говедата им се гонят, и не напраздно;
Юницата им се тели, и не пометва.
11 Пущат чадата си като овци;
И децата им скачат.
12 Вземат тъпана и китарата,
И веселят се с гласа на свирката.
13 Преминват дните си в благополучие;
И в една минута слазят в ад.
14 И говорят Богу: Оттегли се от нас,
Защото не благоволим в знанието на пътищата ти.
15 Що е Всесилний та да му работим?
И що се ползуваме като го призоваваме?
16 Ето, благополучието им не е в ръката им:
Далеч да е от мене съветът на нечестивите,
17 Колко пъти угасва светилникът на нечестивите,
И дохожда погибелта им върх тях!
Бог им разделя болезни в гнева си.
18 Те са като плява пред вятъра,
И като прах от плява който граби вихрушката.
19 Бог пази наказанието на тяхното беззаконие за синовете им:
Въздава им, и ще познаят.
20 Очите им ще видят погибелта им;
И ще пият от яростта на Всесилнаго.
21 Защото кое наслаждение има нечестивий след себе си в дома си,
Като се пресече през сред числото на месеците му?
22 Ще научи ли някой Бога на знание?
И той съди високите.
23 Един умира в пълно благополучие,
Като е във всичко спокоен и тих:
24 Ребрата му са пълни с тлъстина,
И костите му напоени с мозък;
25 А друг умира в душевна горест,
И никога не е ял с весело сърдце.
26 Наедно лежат в пръстта,
И червие ги покриват.
27 Ето, знам мислите ви
И ухищренията ви за съсипването ми.
28 Защото думате: Де е домът на княза?
И де е шатърът дето живееха нечестивите?
29 Не попитахте ли които минуват през пътя?
И знаменията им не разумявате ли? -
30 че нечестивият се пази за ден на погибел,
В ден на гняв ще бъде закаран.
31 Кой ще яви пред лицето му неговия път?
И кой ще му въздаде което е той сторил?
32 И той ще бъде донесен в гроба,
И ще пребивае в трапа.
33 Буците на дола ще му бъдат приятни;
И всеки человек ще отиде подир него,
Както безчислени са отишли преди него.
34 Как прочее ми давате суетни утешения
Когато в отговорите ви остава лъжовност?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42