Търсене в Библията онлайн
 
Йов 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И Елифаз Теманецът отговори та рече: -
2 Може ли человек да бъде полезен Богу?
Ако е разумен може да бъде полезен на себе си.
3 Ако си ти праведен, има ли някое благодарение за Всесилнаго,
Или полза ако правиш ти пътищата си неукорни?
4 Бои ли ти се че ще влезе в състязание с тебе?
И ще дойде ли в съд с тебе?
5 Злобата ти не е ли голяма?
И беззаконията ти не са ли безкрайни?
6 Защото си взел залог от брата си без причина,
И си лишил голите от дрехите им.
7 Не си напоил с вода утрудения,
И лишил си гладния от хляб.
8 А който беше як, той придобиваше земята;
И на когото имаха почест, той се населваше в нея.
9 Вдовици си отпратил праздни, И мишците на сирачетата си строшил.
10 За това сети те обиколиха,
И страх внезапен те ужасава,
11 Или тъмнина, та не видиш,
И множество от води те покрива.
12 Бог не е ли на небесните висоти?
Сега гледай височината на звездите колко са високи!
13 А ти говориш: Де ще знае Бог?
Може ли през мрака да съди?
14 Облаци го покриват, та не види,
И ходи по свода небесен.
15 Съгледал ли си ти ветхия път
По който са тъпкали беззаконните? -
16 Тези които преди време бидоха грабнати,
И основанието им порой завлече,
17 Които рекоха Богу: Оттегли се от нас;
И какво ще им направи Всесилний?
18 А той напълни с добро домовете им;
Но далеч да е от мене съветът на нечестивите!
19 Праведните гледат и се радват;
И неповинните им се присмиват.
20 Не се ли изгубиха неприятелите ни,
И огън пояжда остатъка им?
21 Сега сприятели се с него и бъди в мир:
От това ще дойде добро за тебе.
22 Приеми прочее закона от устата му,
И тури думите му в сърдцето си.
23 Ако се върнеш към Всесилнаго ще се утвърдиш пак:
Изпъди беззаконието от шатрите си.
24 И тури златото върху пръстта,
И Офирското злато в каменете на потоците;
25 И Всесилний ще ти бъде злато,
И изобилие от сребро за тебе.
26 Защото тогаз ще се веселиш въ Всесилнаго,
И ще въздигнеш лицето си към Бога.
27 Ще Му се помолиш, и ще те послуша;
И ще изпълниш обричанията си.
28 И каквото решение направиш, ще ти се извърши;
И светлина ще свети по пътищата ти.
29 Когато се унижи някой,
Тогаз ще речеш: Има възвишение;
И той ще спаси оногоз който има наведени очи.
30 Ще спаси и оногоз който не е повинен:
Ей, с чистотата на твоите ръце ще бъде спасен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42