Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 22 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И Елифаз Теманецът отговори та рече: -
2 Може ли человек да бъде полезен Богу?
Ако е разумен може да бъде полезен на себе си.
3 Ако си ти праведен, има ли някое благодарение за Всесилнаго,
Или полза ако правиш ти пътищата си неукорни?
4 Бои ли ти се че ще влезе в състязание с тебе?
И ще дойде ли в съд с тебе?
5 Злобата ти не е ли голяма?
И беззаконията ти не са ли безкрайни?
6 Защото си взел залог от брата си без причина,
И си лишил голите от дрехите им.
7 Не си напоил с вода утрудения,
И лишил си гладния от хляб.
8 А който беше як, той придобиваше земята;
И на когото имаха почест, той се населваше в нея.
9 Вдовици си отпратил праздни, И мишците на сирачетата си строшил.
10 За това сети те обиколиха,
И страх внезапен те ужасава,
11 Или тъмнина, та не видиш,
И множество от води те покрива.
12 Бог не е ли на небесните висоти?
Сега гледай височината на звездите колко са високи!
13 А ти говориш: Де ще знае Бог?
Може ли през мрака да съди?
14 Облаци го покриват, та не види,
И ходи по свода небесен.
15 Съгледал ли си ти ветхия път
По който са тъпкали беззаконните? -
16 Тези които преди време бидоха грабнати,
И основанието им порой завлече,
17 Които рекоха Богу: Оттегли се от нас;
И какво ще им направи Всесилний?
18 А той напълни с добро домовете им;
Но далеч да е от мене съветът на нечестивите!
19 Праведните гледат и се радват;
И неповинните им се присмиват.
20 Не се ли изгубиха неприятелите ни,
И огън пояжда остатъка им?
21 Сега сприятели се с него и бъди в мир:
От това ще дойде добро за тебе.
22 Приеми прочее закона от устата му,
И тури думите му в сърдцето си.
23 Ако се върнеш към Всесилнаго ще се утвърдиш пак:
Изпъди беззаконието от шатрите си.
24 И тури златото върху пръстта,
И Офирското злато в каменете на потоците;
25 И Всесилний ще ти бъде злато,
И изобилие от сребро за тебе.
26 Защото тогаз ще се веселиш въ Всесилнаго,
И ще въздигнеш лицето си към Бога.
27 Ще Му се помолиш, и ще те послуша;
И ще изпълниш обричанията си.
28 И каквото решение направиш, ще ти се извърши;
И светлина ще свети по пътищата ти.
29 Когато се унижи някой,
Тогаз ще речеш: Има възвишение;
И той ще спаси оногоз който има наведени очи.
30 Ще спаси и оногоз който не е повинен:
Ей, с чистотата на твоите ръце ще бъде спасен.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42