Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 23 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И отговори Иов та рече: -
2 И днес оплакването ми е горко:
Раната ми е по-тежка от стенанието ми.
3 Ах, да бих знаел де да го намеря!
Отишел бих до престола му:
4 Изложил бих съд пред него,
И напълнил бих устата си с доказателства:
5 Познал бих думите които би ми той отговорил,
И разумял бих що щеше да ми рече!
6 Да ли с голяма сила щеше да се препира с мене?
Не! но щеше да тури в мене сила.
7 Тогаз можеше праведният да се разговори с него;
И аз бих се освободил за всегда от Съдията си.
8 Ето, отхождвам напред, но няма го,
И назад, но го не виждам,
9 Наляво, дето работи, но не мога да го видя:
Крие се надясно, и го не виждам.
10 Знае обаче пътя ми: изкусил ме е:
Ще изляза като злато.
11 Ногата ми хвана стъпките му:
Упазих пътя му и не се уклоних
12 От заповедта на устните му, и не се оттеглих назад.
Съхраних думите на устата му повече от нуждната си храна.
13 Но той е в едно намерение; и кой може да го отвърне?
И което желае душата му прави.
14 Защото върши което ми е определено;
И много таквиз има у него.
15 За това ужасавам се от лицето му:
Размишлявам, и треперя от него.
16 Защото Бог умекчи сърдцето ми,
И Всесилний ме ужаси;
17 Понеже не бидох отсечен преди тъмнината,
И не скри мрака от лицето ми.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42