Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 24 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Понеже времената не са скрити от Всесилнаго,
Защо не видят дните му тези които го познават?
2 Едни преместят предели,
Грабят стада и пасят ги.
3 Отнимат осела на сирачетата
Вземат говедото на вдовицата в залог:
4 Изтласкват бедните от пътя:
На земята сиромасите се крият купно.
5 Ето, като диви осли в пустинята излазят по работите си
Подраняват за грабеж
Пустинята дава им храна за чадата им.
6 Жънат нива, която не е тяхна.
И берат лозе с неправда
7 Правят да нощуват без дреха голите
Които нямат завивка в студа
8 Измокрувани от горските буйни дъждове
Те пригръщат скалата, понеже нямат прибежище.
9 Грабват сирачето от съсците,
И вземат залог от сиромаха.
10 Правят голия да си отиде без дреха;
И които носят сноповете остават гладни.
11 Които изстискват елея в оградите им,
И които тъпчат жлебовете им, жедни са.
12 человеци охкат из града,
И душата на ранените вика;
Но Бог не налага безумие.
13 Тези са от противниците на виделината:
Не знаят пътищата й,
И не стоят в пътеките й.
14 Убийцата става в зори и убива сиромаха и нищия,
А ноще става като крадец.
15 Така и окото на прелюбодея очаква мръкнуванието; и дума:
Око не ще ме види;
И закрива лицето си.
16 В тъмнината пробиват къщята
Които са си забележили през деня:
Видело не познават.
17 Защото зората е за всички тях смъртна сянка
Понеже познават ужасите на смъртната сянка.
18 Леки са по лицето на водата.
Делът им е проклет на земята:
Не видят пътя на лозята.
19 Сушата и топлината грабват водата на снега,
А гробът грешните.
20 Майчината им утроба ще ги забрави
червият ще има сладка гозба в тях
Няма вече да се поменат;
И неправдата ще се строши като дърво.
21 Правят зло на неплодната, безчадната,
И не правят добро на вдовицата.
22 Влачат силните съ силата си
Стават те, и никой не е безопасен в живота си.
23 Даде Бог на тях безопасност, и се упокояват;
Но очите му са върху пътищата им.
24 Възвисиха се за малко, и, ето, няма ги:
Съсипват се и както всичките отиват,
И отсичат се както главата на класовете.
25 И сега ако не е така, кой ще ме изкара лъжец
И ще унищожи думите ми?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42