Търсене в Библията онлайн
 
Йов 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И отговори Валдад Шуахецът та рече: -
2 Власт и страх има с него:
Прави мир въ височините си.
3 Имат ли чет войнствата му?
И върх кого не изгрява неговата светлина?
4 И тъй, как може человек да се оправдае пред Бога?
Или как може да е чист роденият от жена.
5 Ето, и самата луна не е светла
И звездите не са чисти пред него,
6 Колко по-малко человек, който е гад,
И человечески син, който е червий!
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42