Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 26 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 А Иов отговори и рече: -
2 Каква помощ си дал ти на немощния?
Как си спасил мишца некрепка?
3 Как си съветвал немъдрия?
И какъв съвършен разум си показал?
4 Кому си думи възвестил?
И чие дихание е излязло из тебе?
5 Мъртвите долу треперят,
Водите, и които обитават в тях.
6 Гол е ад пред Него,
И погибелта няма покрив.
7 Простира севера върху пустота:
Окача земята на нищо.
8 Вързва водите в облаците си;
И облакът не се продира изпод тях.
9 Покрива лицето на престола си:
Простира облака си върху него.
10 Обиколил е водите с предели
Дори до края на виделината и на тъмнината.
11 Небесните стълпове треперят
И ужасават се от запрещението му.
12 Запрещава морето съ силата си,
И с разума си смирява гордостта му.
13 чрез духа си украси небесата:
Ръката му създаде бягащата Змия.
14 Ето, тези са краищата на пътищата му;
Но колко малко нещо чуем за него!
И гръмът на силата му кой може да разумее?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42