Търсене в Библията онлайн
 
Йов 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 А Иов отговори и рече: -
2 Каква помощ си дал ти на немощния?
Как си спасил мишца некрепка?
3 Как си съветвал немъдрия?
И какъв съвършен разум си показал?
4 Кому си думи възвестил?
И чие дихание е излязло из тебе?
5 Мъртвите долу треперят,
Водите, и които обитават в тях.
6 Гол е ад пред Него,
И погибелта няма покрив.
7 Простира севера върху пустота:
Окача земята на нищо.
8 Вързва водите в облаците си;
И облакът не се продира изпод тях.
9 Покрива лицето на престола си:
Простира облака си върху него.
10 Обиколил е водите с предели
Дори до края на виделината и на тъмнината.
11 Небесните стълпове треперят
И ужасават се от запрещението му.
12 Запрещава морето съ силата си,
И с разума си смирява гордостта му.
13 чрез духа си украси небесата:
Ръката му създаде бягащата Змия.
14 Ето, тези са краищата на пътищата му;
Но колко малко нещо чуем за него!
И гръмът на силата му кой може да разумее?
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42