Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 27 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И продължи Иов беседата си и рече: -
2 Жив е Бог който отметна съда ми,
И Всесилний който огорчи душата ми.
3 че през всичкото време доде е диханието ми в мене,
И духът Божий в ноздрите ми,
4 Устните ми няма да проговорят неправда,
И езикът ми не ще продума лъст.
5 Да не бъде да ви оправдая!
Доде издъхна няма да отметна незлобието си от мене.
6 Ще държа правдата си, и не ще да я оставя
Сърдцето ми не ще ме обличи доде съм жив.
7 Неприятелят ми нека е както нечестивият,
И който възстава против мене както беззаконият.
8 Защото коя е надеждата на лицемера
Ако похити, ако изтръгне Бог душата му?
9 Ще послуша ли Бог вика му
Когато го сполети беда?
10 Ще намери ли наслаждение въ Всесилнаго?
Ще призовава ли Бога въ всяко време?
11 Ще ви науча това което е в Божията ръка:
Каквото има при Всесилнаго не ща да скрия.
12 Ето, вие всинца видяхте;
Защо прочее бивате толкоз съвсем суетни?
13 Това е от Бога делът на нечестивия человек,
И наследието на насилниците
Което ще вземат от Всесилнаго:
14 Ако се умножават синовете му, за меч са;
И внуците му не ще се наситят с хляб.
15 Останалите от тях, смърт ще ги погребе;
И вдовиците им няма да плачат.
16 Ако и да събере сребро като пръст
И приготви дрехи като кал,
17 Може да приготви, но праведните ще ги облекат,
И неповинните ще си разделят среброто.
18 Съгражда дома си както молеца,
И както колиба която прави пъдарят.
19 Ляга богатий, но няма да се прибере при людете си:
Доде отвори очите си, няма го.
20 Трепет го хваща като вода:
Вихрушка го граби ноще:
21 Дига го източний вятър, и отхожда,
И изтръгва го от мястото му.
22 Защото Бог ще хвърли върх него стрели, и не ще го пожали;
Той ще се старае да избегне от ръката му.
23 Ще изплескат с ръце върх него,
И ще му подсвирват от мястото му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42