Търсене в Библията онлайн
 
Йов 27 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И продължи Иов беседата си и рече: -
2 Жив е Бог който отметна съда ми,
И Всесилний който огорчи душата ми.
3 че през всичкото време доде е диханието ми в мене,
И духът Божий в ноздрите ми,
4 Устните ми няма да проговорят неправда,
И езикът ми не ще продума лъст.
5 Да не бъде да ви оправдая!
Доде издъхна няма да отметна незлобието си от мене.
6 Ще държа правдата си, и не ще да я оставя
Сърдцето ми не ще ме обличи доде съм жив.
7 Неприятелят ми нека е както нечестивият,
И който възстава против мене както беззаконият.
8 Защото коя е надеждата на лицемера
Ако похити, ако изтръгне Бог душата му?
9 Ще послуша ли Бог вика му
Когато го сполети беда?
10 Ще намери ли наслаждение въ Всесилнаго?
Ще призовава ли Бога въ всяко време?
11 Ще ви науча това което е в Божията ръка:
Каквото има при Всесилнаго не ща да скрия.
12 Ето, вие всинца видяхте;
Защо прочее бивате толкоз съвсем суетни?
13 Това е от Бога делът на нечестивия человек,
И наследието на насилниците
Което ще вземат от Всесилнаго:
14 Ако се умножават синовете му, за меч са;
И внуците му не ще се наситят с хляб.
15 Останалите от тях, смърт ще ги погребе;
И вдовиците им няма да плачат.
16 Ако и да събере сребро като пръст
И приготви дрехи като кал,
17 Може да приготви, но праведните ще ги облекат,
И неповинните ще си разделят среброто.
18 Съгражда дома си както молеца,
И както колиба която прави пъдарят.
19 Ляга богатий, но няма да се прибере при людете си:
Доде отвори очите си, няма го.
20 Трепет го хваща като вода:
Вихрушка го граби ноще:
21 Дига го източний вятър, и отхожда,
И изтръгва го от мястото му.
22 Защото Бог ще хвърли върх него стрели, и не ще го пожали;
Той ще се старае да избегне от ръката му.
23 Ще изплескат с ръце върх него,
И ще му подсвирват от мястото му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42